UMF
Marți, 08 Decembrie 2020 11:07

Lista provizorie cu studenţii cetăţeni străini care beneficiază de burse de performanţă profesională în anul universitar 2020-2021, pentru semestrul I

Lista provizorie cu studenţii cetăţeni străini care beneficiază de burse de performanţă profesională în anul universitar 2020-2021, semestrul I poate fi consultată accesând fișierul de mai jos.
 
Fondul pentru acordarea burselor de performanţă profesională este repartizat pentru fiecare facultate, an de studiu, program de studiu, serie (pentru învăţământul modular).  Bursele de performanţă profesională, se acordă studenţilor în ordinea descrescătoare a mediei mediilor (media aritmetică calculată între  media ponderată şi media aritmetică aferente semestrului al II-lea, 2019-2020), fără a se depăşi  fondul alocat pentru respectivul an de studiu/ program de studiu/serie. Dacă în cadrul unui program de studiu/ serie există mai mulţi studenţi cu aceeaşi medie a mediilor, se aplică criteriile de departajare prevăzute de Regulamentul privind acordarea burselor studenţeşti.

Eventualele întrebări privind acordarea burselor de performanţă profesională, trebuie transmise în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea listei provizorii, la adresa de e-mail .

Accesat de 863 de ori

Selecție - anunțuri