UMF
Marți, 16 Martie 2021 12:41

Burse de mobilitate doctorală - Agenţia Universitară a Francofoniei

Vă facem cunoscut Apelul la candidaturi al Direcției pentru Europa Centrală şi Orientală a Agenţiei Universitare a Francofoniei pentru Mobilități de  doctorat 2021. Domeniul sănătate este prioritar.
Condiții de eligibilitate
Candidații trebuie:
  • să fie doctoranzi francofoni, cu nivelul de competență lingvistică impus de cercetarea desfășurată. AUF își rezervă dreptul de a testa nivelul de limbă franceză al candidaților selecționați, prin intermediul unor interviuri;
  • să fie doctoranzi înmatriculați la studii de doctorat într-o universitate membră a AUF în Europa Centrală şi Orientală;
  • să nu fi beneficiat deja de o bursă de doctorat atribuită de AUF;
  • să se angajeze că vor publica cel puțin un articol în limba franceză urmare a cercetării efectuate cu sprijin AUF și să comunice Agenției informațiile respective.
Întreg dosarul de candidatură se întocmeşte în limba franceză, potrivit Regulamentului din fișierul atașat. Candidatura presupune existența unei scrisori de accept de la o universitate membră a AUF (structură de cercetare a acesteia), pentru obținerea căreia candidații fac demersuri personale. Informații detaliate pot fi obținute la adresa: https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-candidatures-pour-des-bourses-de-mobilite-doctorale-2021/
 
Apelul este deschis până la 30 aprilie 2021, ora 23.
Dosarele de candidatură se depun electronic, pe platforma https://formulaires.auf.org.
Mobilitățile selecționate de AUF spre finanțare se vor efectua în perioada 1 iunie 2021-15 decembrie 2021.
Alocațiile de mobilitate acoperă transportul, o indemnizație lunară, precum și asigurarea de sănătate, accident și repatriere.
Departamentul  Relaţii Internaţionale (persoană de contact : Adriana Roşu, ; tel. 0374834197) vă stă la dispoziție pentru consiliere cu privire la întocmirea candidaturilor.
Accesat de 402 de ori

Selecție - anunțuri