UMF
Vineri, 26 Martie 2021 14:53

Concurs gradații de merit personal didactic auxiliar 2021

Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" Cluj – Napoca organizează concurs pentru acordarea gradațiilor de merit, conform Hotărârii Consiliului de Administrație din data de 23.03.2021.

Pentru întocmirea dosarului de concurs, vă rugăm să consultați documentele atașate:

  • Anexa 1 – grila de acordare a punctajului pentru gradația de merit
  • Anexa 2 – apreciere sintetică asupra candidatului
  • Anexa 3 – cerere de înscriere la concurs
  • Regulamentul pentru acordarea gradației de merit personalului didactic auxiliar din cadrul Universității de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" Cluj Napoca
  • Instrucțiuni de completare a dosarului

Calendarul concursului pentru acordarea gradațiilor de merit:

 
Nr.
Etapa
Perioada de derulare
1.
Depunere dosare concurs
29.03.2021 – 02.04.2021
2.
Întocmirea grilelor de către șeful ierarhic superior
05.04.2021 – 08.04.2021
3.
Evaluarea dosarelor de către comisie
09.04.2021 – 13.04.2021
4.
Afișare rezultate parțiale
14.04.2021
5.
Depunere contestații
15.04.2021
6.
Soluționare contestații
16.04.2021
7.
Afișare rezultate finale
19.04.2021
8.
Validare rezultate în ședința Consiliului de Administație și Senat
20.04.2021 – 30.04.2021
9.
Decizie Rector
20.04.2021 – 30.04.2021

Accesat de 1074 de ori

Selecție - anunțuri