UMF
Luni, 29 Martie 2021 13:52

Concurs gradații de merit pentru cercetătorii centrelor de cercetare și conducătorii acestora – Medfuture și Centrul de Cercetări pentru Genomică, Medicină Translațională 2021

Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" Cluj – Napoca organizaează concurs pentru acordarea gradațiilor de merit, conform Hotărârii Consiliului de Administrație din data de 23.03.2021.
Pentru întocmirea dosarului de concurs, vă rugăm să consultați documentele atașate:

Anexa 1 – Instrucțiuni pentru constituirea dosarului pentru gradația de merit
Anexa 2 – Fișa de evaluare - gradație de merit
Anexa 3 – Declarație
Autoevaluare
Informații extragere listă articole și WOS
Regulament de organizare și desfășurare a concursului pentru atribuirea gradației de merit pentru centrele de cerectare din cadrul U.M.F. “Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca

Calendarul concursului pentru acordarea gradațiilor de merit:

Nr.
Etapa
Perioada de derulare
1.
Depunere dosare concurs
29.03.2021 – 02.04.2021
2.
Întocmirea grilelor de către șeful ierarhic superior
( acolo unde este cazul )
05.04.2021 – 08.04.2021
3.
Evaluarea dosarelor de către comisie
09.04.2021 – 13.04.2021
4.
Afișare rezultate parțiale
14.04.2021
5.
Depunere contestații
15.04.2021
6.
Soluționare contestații
16.04.2021
7.
Afișare rezultate finale
19.04.2021
8.
Validare rezultate în ședința Consiliului de Administație și Senat
20.04.2021 – 30.04.2021
9.
Decizie Rector
20.04.2021 – 30.04.2021

  

 

Accesat de 374 de ori

Selecție - anunțuri