UMF
Vineri, 21 Mai 2021 15:18

Proiect Strategia Națională de Sănătate - Ministerul Sănătății

Ministerul Sănătății, în calitate de beneficiar, implementează proiectul ”Crearea cadrului strategic și operațional pentru planificarea și reorganizarea la nivel național și regional a serviciilor de sănătate”, pe o perioadă de 36 de luni, conform contractului de finanțare nr. 441/16.10.2019, încheiat cu MDRAP, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă.
Obiectivul este de a întări capacitatea sectorului de sănătate, de a formula si implementa politici de sănătate pentru asigurarea accesului echitabil la servicii de sănătate de calitate, reducerea inegalităților importante existente în sănătate, optimizarea utilizării resurselor în serviciile de sănătate în condiții de cost-eficacitate crescută, folosind medicina bazata pe dovezi, cât mai apropiate de nevoile individului si ale comunității, prin elaborarea de documente strategice si operaționale și prin implementarea măsurilor cuprinse în acestea.
Detalii despre procedura de recrutare și selecție a personalului pentru acest proiect găsiți la http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2021/05/Anunț-relansare-experti-activitatea-2-posturi-neocupate.docx.
Accesat de 1727 de ori

Selecție - anunțuri