UMF
Miercuri, 07 Iulie 2021 14:26

Tabere studențești anul 2021

Dragi colegi,


Avem deosebita plăcere de a vă anunța că se vor ține taberele studențești anul acesta! Univeristății noastre i-a fost alocate 57 de locuri pentru studenți.


Pentru a beneficia de un loc în tabără poate aplica orice student înmatriculat la forma de învățământ cu frecvență, la ciclul de licență sau de masterat, care este integralist (a promovat toate examenele la toate disciplinele din anul universitar anterior, și anume 2019-2020, sau din semestrul 1 al anului universitar 2020-2021 pentru studenții din anul I, ciclurile de licență și masterat) și are vârsta sub 35 de ani. În cazul studenților care aplică pentru un loc de tabără acordat pe criterii sociale, criteriul de student-integralist nu se aplică.

Locurile în tabere se acordă în funcție de două categorii de criterii:
a) PRIORITARE - cazurile sociale, şi anume studenții orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenți ai liceelor din mediul rural sau din orașe cu mai puțin de 10.000 de locuitori și cei care beneficiază de burse sociale. În cazul studenților care aplică pentru un loc de tabără acordat în funcție de criterii sociale, ierarhizarea acestora se va face exclusiv pe baza criteriilor sociale, iar criteriul de student-integralist nu se aplică.
b) Locurile rămase vor fi acordate în funcţie de rezultatele academice obţinute în anul universitar precedent (pentru anii 2-6), şi în funcţie de rezultatele academice din primul semestru (pentru anul I)

IMPORTANT: Faţă de anii trecuţi, metodologia primită de la Minister ne specifică faptul că principalul criteriu după care se va face departajarea studenţilor de la punctul b) va fi media, care se va dovedi cu adeverinţă de la Decanatul Facultăţii de Medicină.

În cazul studenţilor cu valoare identică a mediilor obţinute, departajarea se va face folosind criteriile următoare, în ordinea lor (dacă nu este suficient criteriul 1, se trece la criteriul 2 şi aşa mai departe):

1. Tabere anterioare

 • nu am primit niciodată......................5 pct
 • am primit în urmă cu 4 ani................4 pct
 • am primit în urmă cu 3 ani................3 pct
 • am primit în urmă cu 2 ani................2 pct
 • am primit în ultimul an.....................1 pct

2. Situaţii speciale

 • orfan de un părinte............5 pct
 • boală cronică....................5 pct

3. Premii/ participare la congrese/sesiuni de comunicări ştiinţifice:

 • premiul I.........................5 pct
 • premiu II.........................4 pct
 • premiu III........................3 pct
 • menţiune.........................2 pct
 • participare activă..............1 pct

4. Activitate de voluntariat:

 • membru CD...........5 pct
 • ofițer local/director divizie de suport/reprezentant de an...............4 pct
 • coordonator proiect/reprezentant de serie..................3 pct
 • voluntar OSM/OSS/OSF și cel puțin două din următoarele: SMURD, SSCR, Ambulanță, Voluntar COVID, Voluntar DSP................3 pct
 • voluntar OSM/OSS/OSF și cel puțin una din următoarele: SMURD, SSCR, Ambulanță, Voluntar COVID, Voluntar DSP..........2 pct
 • voluntar OSM/OSS/OSF la mai multe proiecte................2 pct
 • voluntar OSM/OSS/OSF la un singur proiect............1 pct
 • voluntar la una din următoarele organizații: SMURD, SSCR, Ambulanță............1 pct
 • voluntar COVID

Toate documentele necesare se vor depune online, prin completarea următorului formular:

https://docs.google.com/forms/d/1Va0jdF1SrD-oZG7h-1YykXZAlzpFwV_81EvSQcaDf_Y/viewform?fbclid=IwAR3g5ogIAaeB4SUjhyBrgLM2MUjWDrZ7ycj9zkEEXtIlHiuvlJXlmG2NPCg&edit_requested=true

Recomandăm ca acestea să fie scanate sau să le pozaţi şi să folosiţi aplicaţia CamScanner: https://www.camscanner.com/
 

*perioada și locația sunt strict orientative, existând riscul să nu fiți distribuiți conform celor optate dacă numărul locurilor disponibile nu ne va permite acest lucru.

Locurile în tabere vor fi acordate conform „Metodologiei privind organizarea taberelor studenţeşti” Pentru mai multe informaţii, puteţi accesa acest link:

https://drive.google.com/file/d/1QVk0Mw3h_txhM0WZnOoWmjn7MM8_xpV_/view?usp=sharing&fbclid=IwAR29R5-TQ0iXlDCtpN5fO_1SGYk6KT2oHYzVHoloRTFgUVFySOAcivAygCY

Completarea formularului se va face cel târziu până la data de 11 iulie, ora 23:59.

Vă mulțumim!

CD OSM, OSS, OSF

 

Accesat de 6638 de ori

Selecție - anunțuri