UMF
Vineri, 30 Iulie 2021 21:12

HEALTHESIS - Program postuniversitar de formare în economia sănătății

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”,  în parteneriat cu Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș și cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca. a demarat proiectul HEALTHESIS - Program postuniversitar de formare în economia sănătății.

Proiectul este cofinanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Operațiunea: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general. Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 32 de luni și are o valoare totală de 14.465.754,19 lei, din care 14.176.439,13 lei finanțare nerambursabilă, echivalentă cu 98 % din valoarea totală eligibilă aprobată. Bugetul alocat Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca este de 1.794.204,48 lei.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea în premieră în România a unui program postuniversitar în domeniul economiei sănătății care să răspundă necesităților prezente de formare a specialiștilor și decidenților din domeniul sănătătii.

Acest program va constitui baza introducerii principiilor de cost-eficiență în intervențiile din domeniul sănătăți prin crearea unui sistem de indicatori de performanță pentru activitățile din sistemul medical.

Rezultate asteptate ale proiectului sunt:

  • Elaborarea unui curriculum şi a materialelor de formare pentru programul de formare în domeniul economiei sănătății
  • Integrarea programul de formare în domeniul economiei sănătății în sistemul național de învățământ
  • 1 regulament de organizare și desfășurare a programului postuniversitar de formare în domeniul economiei sănătății
  • 20 formatori recrutați ce vor fi pregătiți să furnizeze și să susțină programul postuniversitar de formare în economia sănătății
  • Derularea unui program pilot postuniversitar de educație permanentă în domeniul economiei sănătății
  • 140 cursanți care vor urma programul pilot postuniversitar
  • Validarea programului de pregătire postuniversitară în domeniul economiei sănătății
  • Integrarea programului în oferta de pregătire postuniversitară

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca
Facultatea de Medicină, Str- Pasteur,nr.4, et.3
e-mail:  
Coordonator partener – conf.dr. Bocșan Ioana Corina

Accesat de 1524 de ori

Selecție - anunțuri