UMF
Luni, 13 Septembrie 2021 14:46

Premierea rezultatelor cercetării - articole

Scop:

Creşterea calităţii, a impactului şi a vizibilităţi internaţionale a cercetării româneşti prin recunoaşterea şi recompensarea rezultatelor semnificative publicate în reviste de prestigiu din fluxul ştiinţific principal internaţional.

 

Criterii de eligibilitate:

- articolul conţine menţiunea afilierii la o instituţie din România a autorilor care solicită premierea (România şi instituţia respectivă trebuie să se regăsescă în pagina articolului din Web of Science Core Collection, la secţiunea „addresses” şi autorii să se regăsească la secţiunea „By:”);

- se premiază doar articole publicate în reviste indexate ISI care au încadrarea “document type” : (1) “article”; (2) “review”;

- pentru a fi premiat, articolul trebuie să fie vizibil în Web of Science Core Collection din platforma www.webofknowledge.com.

 

Pentru anul 2021, bugetul alocat este de maximum 19.900.000 lei.

 

Pentru premiile acordate din bugetul anului 2021, se primesc cereri de premiere în regim continuu, până la data de 26 noiembrie 2021, ora 16.00.

 

Pentru mai multe detalii va rugam accesati uefiscdi.gov.ro :: Premierea rezultatelor cercetării - articole

 

Echipa DepCDI

 

Accesat de 1403 de ori

Selecție - anunțuri