Imprimă această pagină
Vineri, 15 Octombrie 2021 14:48

Anunț final proiect - „Impactul clinic și economic al terapiilor personalizate țintite cu anti - microARNuri în reconvertirea rezistenței tumorilor maligne pulmonare - CANTEMIR ”

  Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, cu sediul în Cluj-Napoca, România, Str. Victor Babeș, Nr. 8, Cod 400023, în calitate de beneficiar, anunță încheierea proiectului cu titlul: „Impactul clinic și economic al terapiilor personalizate țintite cu anti - microARNuri în reconvertirea rezistenței tumorilor maligne pulmonare - CANTEMIR ”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020; Axa Prioritară 1 – Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor; Acțiunea 1.1.4 Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității de CD.

  REZUMAT:

  Cancerul pulmonar este unul din cancerele cu cea mai mare incidență și mortalitate la nível global, fiind și în România unul din cancerele cele mai răspândite. Proiectul Cantemir și-a propus să identifice mecanismele moleculare de rezistență la terapie și să testeze resensibilzarea celulelor tumorale pulmonare la acțiunea chimioterapiei pe bază de platină, cu ajutorul terapiei anti-miR-155, într-un mod eficient, precis, și non-toxic.

  REZULTATE OBȚINUTE:

  • evaluarea nivelului de expresie a miARN-urilor de interes în liniile celulare de cancer pulmonar și la pacienții cu cancer pulmonar
  • evaluarea efectului tratamentului cu miARN-uri pe liniile celulare de cancer pulmonar
  • evaluarea nivelului mutațional și a miARN-urilor pe liniile celulare de cancer pulmonar tratate
  • stabilirea unui model terapeutic care să sensibilizeze celulele tumorale rezistente
  • diseminarea rezultatelor prin publicare de articole și prezentări la congrese și conferințe.

  VALOARE TOTALĂ A FINANȚĂRII: 9.237.801 lei din care asistenţa financiară nerambursabilă 8.590.872,88 lei

  PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 01.09.2016- 31.08.2021

  COD MYSMIS: 103375

  LOC DE IMPLEMENTARE: Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”- Centrul de Cercetări pentru Genomică Funcțională, Biomedicină și Medicină Translațională, strada Marinescu, nr. 23, etaj 4 Cluj-Napoca, România.

  Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

  Date de contact:

  Director Executiv, Prof. Dr. Ioana Neagoe
  Tel. 0758 102 794, e-mail:  

  Accesat de 644 de ori