UMF
Vineri, 12 Noiembrie 2021 15:27

Apel deschis POCU - Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat

Stimate cadre didactice / cercetători

Vă informăm că Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat apelul competitiv „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat”, Axa prioritară 6, Obiectivul Specific 6.13.

În cadrul acestui apel de proiecte sunt eligibile instituțiile de învățământ superior care vor încheia un protocol de colaborare cu un institut de cercetare sau un agent economic pentru derularea activităților de cercetare în care vor fi implicați doctoranzii și respectiv, cercetătorii post-doctorat.

Obiectivul specific: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Valoarea eligibilă maximă a unui proiect este de 1.150.000 euro

Grup țintă eligibil: minim 80 de doctoranzi (din ultimul an de studiu) și minim 20 de cercetători postdoctorat

Cuantum bursă: 400 euro bursă/doctorand și maxim 600 euro bursă/cercetător post-doctorat, acordată timp de maxim12 luni

Proiectele se vor implementa pe o perioadă de maxim 18 luni

Proiectele vor putea fi depuse în sistemul informatic MySMIS 2014, începând cu data de 9 noiembrie 2021, ora 16.00, până în data de 31 decembrie 2021, ora 16.00.

Pachetul de informații, ghidul solicitantului și alte documente suplimentare puteți regăsiți accesând link-ul: https://mfe.gov.ro/pocu-apelul-de-proiecte-sprijin-pentru-doctoranzi-si-cercetatori-post-doctorat/ 

Toate cererile adresate Consiliului de Administrație pentru acest apel se vor discuta în ședința din 23 noiembrie 2021.

Solicitanții trebuie să atașeze la documentele uzuale depuse (Referat și fișa de proiect) și acordul scris al partenerilor.

Cu deosebită considerație,
Echipa DepCDI
Departamentul de Cercetare, Dezvoltare si Inovare
Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca

Accesat de 1273 de ori

Selecție - anunțuri