UMF
Marți, 16 Noiembrie 2021 09:34

Anunț posturi voluntari la Centrul de Cercetări pentru Genomică Funcţională, Biomedicină şi Medicină Translaţională

În conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglamentarea activităţii de voluntariat în România, şi cu procedura de voluntariat existentă la Centrul de Cercetări pentru Genomică Funcţională, Biomedicină şi Medicină Translaţională, din cadrul UMFIH, Centrul de Cercetări organizează selecţie de voluntari cu îndeplinirea următoarelor cerinţe obligatorii:

Voluntar: Tehnician - 3 posturi
Condiţii generale de participare:
• Student/ă ( ciclul I-II- III) la facultăți de medicină/biologie/(bio)chimie/chimie
• Să deţină cunoştinţe teoretice şi practice de biologie celulară şi moleculară
• Cunoştinţe de cel puţin o limbă straină de circulaţie internaţională – nivel mediu
• Cunoştinţe PC
• Persoana să fie vaccinată și să dețină certificatul digital COVID-19
Constituie avantaj:
• Practică/voluntariat într-un laborator/departament de cercetare
• Participare la concursuri naţionale /internaţionale în domenii precum: biologie, chimie sau domenii conexe
• Prezentări conferinţe studenţeşti naţionale/ internaţionale ( poster, prezentare orală)
• Premii conferinţe ştiinţifice naţionale/ internaţionale

Abilităţi:
• Abilităţi pentru munca de laborator în domeniul Biologiei Moleculare şi al Biologiei Celulare
• Persoană responsabilă
• Abilitaţi de comunicare şi lucru în echipă
• Atenţie la detalii, iniţiativă

Oferta:
• Condiţii foarte bune de muncă
• Posibilitatea de a lucra într-un colectiv de elită
• Timpul şi perioada de desfăşurare a activităţii de voluntariat stabilite prin contract (80 ore /lună), pentru o perioadă de minim 3 luni- maxim 6 luni
Acte necesare pentru înscriere:
• Cerere voluntariat (se primește la înscriere)
• Acord GDPR (se primește la înscriere)
• CV şi Scrisoare de intenţie
• Acord de confidentialitate
• Adeverința de student
• Copie dupa act de identitate
• Adeverinţa de la medicul de familie
( pentru candidaţii selectaţi ca voluntari vor fi necesare analize de medicina muncii)

Principalele atribuţii:
• Procesare probe biologice
• Extracţie acizi nucleici, control calitate Nanodrop , Qubit, Bioanalizor Agilent 2100
• Tehnici de bază pentru culturi celulare – pasare, întreţinere, MTT, IC 50- teste funcţionale
• Pregătire probe pentru RT-qPCR, Western Blot, ELISA
• Analiza date RT-qPCR, ELISA

Proba de concurs: proba practică (descrierea unei tehnici de biologie moleculara/celulara) şi interviu

Bibliografie/tematică:
• Pubmed Central –articole de specialitate cu acces liber- conform necesităţilor postului .
• Protocoale de laborator

Informații suplimentare se pot obține de la Centrul de Cercetări pentru Genomică funcţională, Biomedicină şi Medicină translaţională (str. Gh. Marinescu 23, et.4 sau telefon 0374834810) unde se depune și dosarul de voluntariat, în termen de 10 zile de la postarea prezentului anunţ.
Persoanele selectate vor fi contactate în vederea susţinerii probelor eliminatorii: proba practică şi interviul.

Accesat de 1929 de ori

Selecție - anunțuri