Imprimă această pagină
Miercuri, 08 Decembrie 2021 12:56

Posturi didactice pe perioadă nedeterminată, etapa I, 2021-2022

  Universitatea de Medicină și Farmacie „ Iuliu Hațieganuˮ din Cluj-Napoca anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante publicate de către Ministerul Educaţiei în Monitorul Oficial al României nr. 1242 din 3.12.2021, partea a III-a.

  Concursurile se desfășoară în conformitate cu Legea educației naționale nr.1/2011 actualizată, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei - cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior modificată, Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare și Regulamentul concursului pentru ocuparea posturilor didactice, de promovare în cariera didactică și de ocupare a posturilor de cercetare, al universității.

  Dosarul de înscriere este format din Dosarul de concurs și Mapa de lucrări, se depune la Prorectoratul Didactic, str. Victor Babeș, nr. 8 et. V, cam. 508, de luni până vineri în intervalul orar 9 - 16, personal, doar în formă completă, conținând toate documentele aferente postului pentru care candidatul aplică, în ordinea prevăzută în formularul Opis dosar de concurs.

   

  FACULTATEA DE MEDICINĂ

  Nr. Departament / Disciplină Poziţie în Statul de funcții Funcţie didactică Candidați înscriși  
   
  1 Departament nr. 7 Chirurgie - Chirurgie 2 53 Şef de lucrări Oprea Aron Constantin Valentin  

  FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ

  Nr. Departament / Disciplină Poziţie în Statul de funcții Funcţie didactică Candidați înscriși  
   
  1 Departamentul nr. 4 – Protetică și Materiale dentare – Disciplina Materiale dentare, Ergonomie 34 Șef de lucrări Jiglău Labuneț Anca Victoria  

   

  Accesat de 3952 de ori