UMF
Vineri, 10 Decembrie 2021 08:59

Examen de promovare în cariera didactică - semestrul I, anul universitar 2021-2022

Universitatea de Medicină și Farmacie „ Iuliu Hațieganuˮ din Cluj-Napoca anunţă organizarea examenului de promovare în cariera didactică, în baza avizului obținut de la Ministerul Educaţiei.

Examenul de promovare în cariera didactică se desfășoară în conformitate cu Legea educației naționale nr.1/2011 actualizată, H.G. nr. 902 / 2018 privind aprobarea Metodologiei - cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în cariera didactică, pentru învăţământul superior și Regulamentul concursului pentru ocuparea posturilor didactice, de promovare în cariera didactică și de ocupare a posturilor de cercetare, al universității.

Dosarul de înscriere este format din Dosarul de examen și Mapa de lucrări, se depune la Prorectoratul Didactic, str. Victor Babeș, nr. 8 et. V, cam. 508, de luni până vineri în intervalul orar 9 - 16, personal, doar în formă completă, conținând toate documentele aferente postului pentru care candidatul aplică, în ordinea prevăzută în formularul Opis dosar examen de promovare în cariera didactică.

 

FACULTATEA DE MEDICINĂ

Nr. Departament / Disciplină Poziţie în Statul de funcții Funcţie didactică Candidați înscriși
1 Departament nr. 3 Științe moleculare - Biologie celulară și moleculară 8 Profesor universitar Vulturar Cleopatra Romana
2 Departament nr. 3 Științe moleculare - Biologie celulară și moleculară 19 Conferențiar universitar Vică Mihaela Laura
3 Departament nr. 3 Științe moleculare - Microbiologie 20 Conferențiar universitar Costache Carmen Anca
5 Departament nr. 3 Științe moleculare - Microbiologie 21 Conferențiar universitar Colosi Ioana Alina
5 Departamentul nr. 5 - Medicină internă - Disciplina Medicală I - Medicină internă, cardiologie și Gastorenterologie 24 Conferențiar universitar Vlaicu Irina Sonia
7 Departament nr. 5 Medicină internă - Medicală IV 14 Profesor universitar Orășan Olga Hilda
8 Departament nr. 5 Medicină internă - Medicală IV 15 Profesor universitar Tanțău Alina Ioana
9 Departament nr. 5 Medicină internă - Medicală IV 71 Şef de lucrări Sitar Tăut Adela Viviana
10 Departament nr. 6 Specialități medicale - Boli Infecțioase 9 Profesor universitar Lupșe Mihaela Sorina
11 Departament nr. 6 Specialități medicale - Medicină paliativă 24 Conferențiar universitar Râjnoveanu Ruxandra Mioara
12 Departament nr. 7 – Chirurgie - Chirurgie 3 24 Conferențiar universitar Zaharie Vasile Florin
13 Departament nr. 8 Specialități chirurgicale - Urologie 23 Conferențiar universitar Elec Florin Ioan
14 Departament nr. 9 Mama și copilul - Nursing 48 Şef de lucrări David Liliana Elisabeta
15 Departament nr. 10 Neuroștiințe - Psihiatrie și psihiatrie pediatrică 10 Conferențiar universitar Fadgyas Stănculete Mihaela

 

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ

Nr. Departament / Disciplină Poziţie în Statul de funcții Funcţie didactică Candidați înscriși
1 Departamentul nr. 4 – Protetică și Materiale dentare – Disciplina Protetică dentară 2 Profesor universitar Buduru Smaranda
2 Departamentul nr. 4 – Protetică și Materiale dentare – Disciplina Protetică dentară 12 Conferențiar universitar Negucioiu Marius
3 Departamentul nr. 4 – Protetică și Materiale dentare – Disciplina Protetică dentară 14 Conferențiar universitar Chisnoiu Andrea Maria
4 Departamentul nr. 4 – Protetică și Materiale dentare – Disciplina Protetică dentară 36 Şef de lucrări Iacob Simona Maria
5 Departamentul nr. 4 – Protetică și Materiale dentare – Disciplina Protetică dentară 37 Şef de lucrări Berar Antonela Marcela
6 Departamentul nr. 4 – Protetică și Materiale dentare – Disciplina Protetică dentară 38 Şef de lucrări Fluerașu Mirela Ioana

FACULTATEA DE FARMACIE

Nr. Departament / Disciplină Poziţie în Statul de funcții Funcţie didactică Candidați înscriși
1 Departamentul nr. 4 - Farmacie - Disciplina Tehnologie farmaceutică și biofarmacie 27 Șef de lucrări Tefas Lucia Ruxandra
2 Departamentul nr. 4 - Farmacie - Disciplina Tehnologie farmaceutică și biofarmacie 28 Șef de lucrări Iurian Sonia Meda

 

 

 

Accesat de 5067 de ori

Selecție - anunțuri