UMF
Miercuri, 02 Februarie 2022 11:14

Anunț competiții FDI

Stimate cadre didactice / cercetători,

Având în vedere publicarea Ordinului nr. 5825/17.12.2021 privind aprobarea Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2022 și a aprobării Pachetului de informatii FDI-2022 (v. doc. Anexe-pachet-informatii-FDI-2022), vă informăm că a fost lansată competiția de proiecte FDI-2022.

Precizăm că:

- Depunerea proiectelor va începe cu data de 07 februarie 2022, iar implementarea proiectelor finanțate se va realiza în perioada 29 martie – 16 decembrie 2022.

- Instițutiile de învățământ superior de stat pot depune maximum un proiect pe un domeniu de dezvoltare instituțională, domeniile strategice pentru anul 2022 fiind:

  • Domeniul 1: creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior;
  • Domeniul 2: internaționalizarea învățământului superior din România;
  • Domeniul 3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice, similare bazelor de practică, din cadrul universităților, folosite pentru instruirea studenților;
  • Domeniul 4: susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităților;
  • Domeniul 5: îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice;
  • Domeniul 6: dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități
  • Domeniul 7: corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii, consilierea și orientarea în carieră.

- Depunerea proiectelor se va face online (în platforma UdiManager https://uefiscdi-direct.ro ), în perioada 07 – 21 februarie 2022, prin conturile directorilor de proiecte, pe domenii de finanțare, stabilite pe baza nominalizărilor făcute de Universitatea dumneavoastră în platforma BrainMap (https://www.brainmap.ro/ ), la fel ca în anul precedent.

Suma maximă care poate fi obţinută de o universitate pentru fiecare proiect este de 400 mii lei, cu următoarele excepții: D3 (doar pentru grădini botanice) – 600 mii lei; D4 (societăți antreprenoriale studențești – SAS) și D7 (piața muncii) – 250 mii lei.

Eventualele contestații pot fi transmise, după afișarea rezultatelor, până pe data de 22.03.2022, inclusiv (la adresa de e-mail , semnate cel puțin de reprezentantul legal al universității).

Informatii detaliate cu privire la modalitatea de creare a conturilor personale, activarea celor instituționale, precum și cele care vizează alocarea directorilor de proiecte se găsesc în documentul atașat acestui anunț (v. doc. Anexa 1_Utilizare Cont institutional pt FDI-2022).

Cu deosebită stimă
Echipa DepCDI

 

 

Accesat de 943 de ori

Selecție - anunțuri