UMF
Marți, 22 Februarie 2022 11:47

Informare privind atenuarea ingerințelor externe în cercetare și inovare

Stimate cadre didactice / cercetători,

Dorim să vă informăm că recent Comisia Europeană (CE) a publicat un set de instrumente privind modalitățile de atenuare a intervențiilor din exterior în cercetare și inovare, precum și recomandările adresate statelor member pentru combaterea acestora.

Vă transmitem anexat documentul CE care se adresează tuturor autorităților competente în domeniul cercetare-inovare, agențiilor de finanțare, universităților și insituțiilor de cercetare și care poate fi utilizat drept un inventar al bunelor practici, însă fără a avea un caracter obligatoriu.

CE recomandă elaborarea unor strategii adaptate de fiecare instituție în parte pentru a face față riscurilor și provocărilor din străinătate. Se pune accent pe patru domenii prioritare: valori, guvernanță, parteneriate și securitate cibernetică. În document se sublinează faptul că personalul implicat în cercetare-inovare este necesar să dețină cunoștințe despre legislația privind controlul exporturilor și proceselor de verificare a investițiilor.

Cu deosebită considerație,
Echipa DepCDI

 

 

Accesat de 523 de ori

Selecție - anunțuri