UMF
Sâmbătă, 19 Martie 2022 10:43

Anunț privind susținerea publicării de articole în cadrul proiectului PROGRES

Stimate cadre didactice și de cercetare,

Pe lângă misiunea educațională, cercetarea ştiințifică reprezintă una dintre componentele de bază ale Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca. Printre prioritățile universității se află și sprijinirea și promovarea publicațiilor și a rezultatelor cercetării științifice ale membrilor comunității academice. Ca instituție de prestigiu în domeniu, listată în cele mai importante clasamente academice internaționale, UMF „Iuliu Hațieganu” are un potențial impresionant de cercetare și inovare, pe care dorim să îl susținem și să îl dezvoltăm prin finanțări suplimentare.

Astfel, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.9 din 15 martie 2022, se susține publicarea de articole în reviste open-access din zona roșie Q1, în cadrul proiectului “Creșterea performanțelor cercetării științifice, susținerea excelenței în cercetare și a inovării în medicină” – PROGRES, cu respectarea prevederilor din Procedura de accesare burse pentru publicare în reviste open-access, din zona roșie Q1.

Perioada de susținere a publicării articolelor este martie 2022 - mai 2024, în limita fodurilor disponibile în bugetul proiectului. Solicitările de acordare a burselor pentru publicarea articolelor se pot depune la adresa de e-mail după următorul calendar:

  • 15 martie 2022 - 20 mai 2022 - 5 articole
  • 2 iunie 2022 – 20 octombrie 2022 - 12 articole
  • 4 noiembrie 2022 – 20 mai 2023 – 19 articole
  • 1 iunie 2023 – 20 octombrie 2023 - 16 articole
  • 2 noiembrie 2024 – 31 mai 2024 - 13 articole

  

Accesat de 1042 de ori

Selecție - anunțuri