UMF
Vineri, 01 Aprilie 2022 14:53

Metodologie privind mobilitatea academică a studenților străini care provin din instituții de învățământ superior din Ucraina

Dragi studenți,

Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" vă aduce la cunoștință faptul că Metodologia privind mobilitatea academică a studenților străini care provin din instituții de învățământ superior din Ucraina la Universitatea de Medicină și Farmacie ˮIuliu Hațieganuˮ Cluj-Napoca, an universitar 2022-2023, este acum disponibilă.

Calendarul de înscriere și evaluare

04.04.2022 -28.04. 2022
  • Depunerea dosarelor de candidatură, personal sau prin împuternicit, la Departamentul Studenți Internaționali, str. Gh. Marinescu, nr. 23, cam. 1.
  • Verificarea conținutului dosarelor și a eligibilității acestora.
02.05.2022 – 27.05. 2022
  • Susținerea testului de competență lingvistică la Disciplina Limbi Moderne din cadrul Facultății de Medicină.
  • Susținerea examenului psihologic prin intermediul Centrului de consiliere și orientare profesională.
  • Obținerea certificatului medical la Cabinetul medical studențesc.
30.05.2022 – 24.06. 2022
  • Evaluarea candidaților de către comisiile de specialitate prin susținerea probei de interviu și testarea cunoștințelor pe baza unor criterii proprii și cu respectarea bunelor practici internaționale, rezultatele învățării, competențele și abilitățile în funcție de programul pentru care se solicită mobilitatea.
  • Recunoașterea și acordarea creditelor ECTS de către comisiile de specialitate.
28.06.2022
  • Afișarea rezultatelor evaluării.
29.06.2022-22.07.2022
  • Confirmarea locurilor candidaților acceptați se va putea realiza cu condiția achitării a 1/2 din taxa școlară. Suma achitată pentru confirmare nu este rambursabilă.
29.06.2022-15.09.2022
  • Efectuarea demersurilor necesare de către Departamentul Studenți Internaționali către Ministerul Educației – Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene în vederea obținerii Scrisorii de acceptare la studii. Ulterior eliberării Scrisorilor de acceptare la studii de către Ministerul Educației, Departamentul Studenți Internaționali înștiințează candidații și ambasadele aferente în vederea eliberării vizelor de studiu.

 

Pentru mai multe informații cu privire la procesul de admitere, vă rugăm să contactați Departamentul Studenților Internaționali.

Adresa: Strada Gh. Marinescu nr. 23, cam. 1, Cluj-Napoca
E-mail:
Telefon: +40-364-130943, +40-364-130942, +40-364-130941
Program cu publicul: luni-joi, 11-15

Director de departament: Prof. dr. Sorin MAN

Secretare departament:
Cornelia IACOB
Casandra PUGNA
Emilia DOBREAN
Monica Copot

 

Accesat de 1316 de ori

Selecție - anunțuri