UMF
Miercuri, 20 Aprilie 2022 13:58

Examen de promovare în cariera didactică - semestrul II, anul universitar 2021-2022

Universitatea de Medicină și Farmacie „ Iuliu Hațieganuˮ din Cluj-Napoca anunţă organizarea examenului de promovare în cariera didactică, în baza avizului obținut de la Ministerul Educaţiei.

Examenul de promovare în cariera didactică se desfășoară în conformitate cu Legea educației naționale nr.1/2011 actualizată, H.G. nr. 902 / 2018 privind aprobarea Metodologiei - cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în cariera didactică, pentru învăţământul superior și Regulamentul concursului pentru ocuparea posturilor didactice, de promovare în cariera didactică și de ocupare a posturilor de cercetare, al universității.

Dosarul de înscriere este format din Dosarul de examen și Mapa de lucrări, se depune la Prorectoratul Didactic, str. Victor Babeș, nr. 8 et. V, cam. 508, de luni până vineri în intervalul orar 9 - 16, personal, doar în formă complete (dosar de examen + mapă de lucrări), conținând toate documentele aferente postului pentru care candidatul aplică, în ordinea prevăzută în formularul Opis dosar examen de promovare în cariera didactică.

 

Facultatea de Medicină

 

Nr. Departament / Disciplină Poziţie în Statul de funcții Funcţie didactică Nume candidat  
 
1 Departament nr. 1 – Științe morfologice, Disciplina - Anatomie patologică 14 Conferențiar universitar Georgiu Carmen  
2 Departament nr. 2 – Științe funcționale, Disciplina – Fiziologie 20 Conferențiar universitar Login Cezar Cristian  
3 Departament nr. 2 – Științe funcționale, Disciplina - Imunologie și alergologie 25 Conferențiar universitar Muntean Ioana Adriana  
4 Departament nr. 4 – Medicină comunitară, Disciplina - Medicină legală 10 Conferențiar universitar Siserman Costel Vasile  
5 Departament nr. 4 – Medicină comunitară, Disciplina - Medicină legală 36 Şef de lucrări Gherman Cristian Puiu  
6 Departament nr. 4 – Medicină comunitară, Disciplina - Medicina muncii 11 Conferențiar universitar Râjnoveanu Armand Gabriel  
7 Departament nr. 4 – Medicină comunitară, Disciplina - Medicina muncii 37 Şef de lucrări Bârsan Maria  
8 Departamentul nr. 5 - Medicină internă, Disciplina - Medicală 2 70 Șef de lucrări Chira Alexandra  
9 Departamentul nr. 5 - Medicină , Disciplina - Medicală 5 25 Conferențiar universitar Crișan Dana Alina  
10 Departament nr.   6 – Specialități medicale, Disciplina – Endocrinologie 23 Conferențiar universitar

Popa – Ilie Rada Ioana

Valea Ana

 
11 Departament nr. 6 – Specialități medicale, Disciplina - Reabilitare medicală 26 Conferențiar universitar Irsay Laszlo  
12 Departament nr.   6 – Specialități medicale, Disciplina - Reabilitare medicală 27 Conferențiar universitar Ciortea Viorela Mihaela  
13 Departament nr.   6 – Specialități medicale, Disciplina – Reumatologie 29 Conferențiar universitar Muntean Laura Mirela  
14 Departament nr. 7 – Chirurgie -, Disciplina Chirurgie 1 7 Profesor universitar Dindelegan George  
15 Departament nr. 7 – Chirurgie -, Disciplina Chirurgie 1 23 Conferențiar universitar Scurtu Radu Răvan  
16 Departament nr. 7 – Chirurgie -, Disciplina Chirurgie 4 25 Conferențiar universitar Șimon Ioan  
17 Departament nr. 7 – Chirurgie -, Disciplina Chirurgie 5 8 Profesor universitar Ionescu Călin  
18 Departament nr. 7 – Chirurgie, Disciplina - Chirurgie Cardiovasculară și toracică 9 Profesor universitar Molnar Adrian  
19 Departament nr. 7 – Chirurgie, Disciplina - Chirurgie plastică 56 Șef de lucrări Muntean Maximilian Vlad  
20 Departament nr.   8 – Specialități chirurgicale - O. R. L. 6 Profesor universitar Maniu Alma Aurelia  
21 Departament nr.   8 – Specialități chirurgicale, Disciplina - O. R. L. 7 Profesor universitar Chirilă Magdalena  
22 Departament nr.   8 – Specialități chirurgicale, Disciplina - Radiologie și imagistică. Medicină nucleară 8 Profesor universitar Platon Monica (Lupșor)  
23 Departament nr.   8 – Specialități chirurgicale - Radiologie și imagistică 21 Conferențiar universitar Manole Simona  
24 Departament nr. 9   – Mama și copilul, Disciplina - Pediatrie 2 7 Profesor universitar Pop Tudor Lucian  
25 Departament nr. 9   – Mama și copilul - Pediatrie 2 21 Conferențiar universitar Căinap Simona  
26 Departament nr. 10 Neuroștiințe, Disciplina - Neurologie și neurologie pediatrică 9 Conferențiar universitar Văcăraș Vitalie  
27 Departament nr. 11   – Oncologi, Disciplina - Hematologie 6 Profesor universitar Bojan Anca Simona  
28 Departament nr. 11   – Oncologie, Disciplina – Oncologie medicală 22 Şef de lucrări Meșter Andra  

 

Facultatea de Medicină Dentară

 

Nr. Departament / Disciplină Poziţie în Statul de funcții Funcţie didactică Nume candi  
 
1 Departamentul nr. 1 – Chirurgie Maxilofacială și Radiologie – Disciplina Chirurgie Orală și Cranio-MaxiloFacială 8 Profesor universitar Rotar Alexandru Horațiu  
2 Departamentul nr. 2 – Odontologie Conservative – Disciplina Odontologie, Endodonție și Patologie orală 7 Conferențiar universitar Chisnoiu Radu Marcel  
3 Departamentul nr. 4 – Protetică și Materiale dentare – Disciplina Materiale dentare, Ergonomie 10 Conferențiar universitar Sava Sorina Andrea  

 

Facultatea de Farmacie

 

Nr. Departament / Disciplină Poziţie în Statul de funcții Funcţie didactică Nume candidat  
 
1 Departamentul nr. 2 – Farmacie - Disciplina Chimie terapeutică 9 Profesor universitar Oniga Smaranda  
2 Departamentul nr. 2 - Farmacie - Disciplina Toxicologie 28 Șef de lucrări Fizeșan Ionel  
3 Departamentul nr. 4 - Farmacie - Disciplina Organizare și legislație farmaceutică 14 Conferențiar universitar Boboia Anamaria  

 

 

Accesat de 4180 de ori

Selecție - anunțuri