UMF
Joi, 28 Aprilie 2022 14:55

În atenția personalului didactic – informații privind acordarea indemnizației de integrare clinică

Parlamentul României a adoptat Legea nr. 109 din 20 aprilie 2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, mai exact, acordarea de indemnizații personalului didactic medico-farmaceutic din universități, o măsura propusă de Alianța Rectorilor Universităților de Medicină și Farmacie din România - G6-UMF.
Potrivit unui amendament adus articolului 165, „cadrele didactice prevăzute la alin. (11) care desfăşoară activitate integrată în baza unui contract individual de muncă cu 1/2 normă beneficiază şi de o indemnizaţie lunară egală cu 50% din salariul de bază al funcţiei de medic, medic stomatolog sau farmacist, corespunzător vechimii în muncă şi gradului profesional deţinut”, deci un total de 100%. Această indemnizație se va acorda începând cu drepturile salariale aferente lunii următoare intrării în vigoare a acestei legi (luna mai 2022) și va fi suportată de la bugetul de stat.
Altă modificare adusă de legea recent adoptată se referă și la integrarea clinică a cadrelor didactice universitare. Potrivit textului de lege, ”personalul didactic medico-farmaceutic din universităţi care au în structură facultăţi de medicină, medicină dentară şi farmacie acreditate beneficiază de integrare clinică în unităţile şi instituţiile din subordinea şi coordonarea Ministerului Sănătăţii, în unităţile medicale din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, în unităţile şi instituţiile medicale din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale.”.

Scopul acestei inițiative legislative a fost eliminarea diferențelor salariale între sistemul de educație și cel sanitar. De asemenea, aduce o recunoaștere în plus a responsabilității pe care au medicii și farmaciștii care sunt și cadre didactice universitare. Pe lângă îngrijirea pe care o acordă pacienților, ei desfășoară în paralel și activități didactice cu studenții și medicii rezidenți și contribuie major la suucesul viitorilor profesioniști în domeniul sănătății.

Accesat de 3501 de ori

Selecție - anunțuri