UMF
Joi, 05 Mai 2022 17:08

Gradații de merit pentru cadrele didactice - Facultatea de Medicină Dentară

În atenția cadrelor didactice din cadrul Facultății de Medicină Dentară,

Stimate Cadre Didactice,

Conform Hotărârii Consiliului de Administrație din data de 19 aprilie 2022, se declanșează concursul pentru atribuirea gradației de merit pentru cadrele didactice, pe locurile neatribuite anul precedent sau care au fost eliberate.

Facultatea de Medicină Dentară are 5 locuri neatribuite pentru gradația de merit.

Perioada evaluată în vederea acordării acestei gradații este 01.01.2017 – 31.12.2021.

În documentele atașate acestui e-mail găsiți:
• calendarul concursului
• regulamentul de concurs pentru atribuirea gradației de merit
• grila de evaluare
• instrucțiunile pentru întocmirea dosarului de concurs
• declarația pe proprie răspundere privind veridicitatea documentelor depuse

Dosarul de concurs se va depune la Decanatul Facultății de Medicină Dentară în format listat însoțit de o cerere înregistrată la registratura Universității.

 

Accesat de 1213 de ori

Selecție - anunțuri