UMF
Miercuri, 29 Iunie 2022 16:33

Procedura de selecție privind acordarea burselor OpenMed pentru studenți - sesiunea 2

Stimați studenți și masteranzi,

Vă readucem la cunoștiință procedura de selecție privind acordarea unei burse OpenMed (sesiunea 2) pentru studenți din cadrul proiectului „Dezvoltarea capacității instituționale de cercetare prin implementarea practicilor open science și creșterea expertizei personalului pentru valorificarea superioară a infrastructurii universității-OpenMed" CNFIS-FDI-2022-0714. Bursa se va acorda unui student înmatriculat într-unul dintre programele de licență sau masterat ale Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca în vederea realizării unei părți experimentale pentru lucrarea finală de studiu.

Obiectivul general: Susținerea activităților de supra-specializare a resursei umane și de sprijinire a cercetărilor specifice pentru lucrări finale de studiu prin intermediul unor burse de cercetare pe bază de competiție la nivel de universitate.

Cuantumul burselor:

• 10000 lei pentru realizarea de activități practice de cercetare (din portofoliul de servicii al MEDFUTURE: https://medfuture.umfcluj.ro/ro/servicii/  ) din cadrul lucrării finale de studiu.

Beneficii adiționale:

• Sesiuni de informare cu privire la potențiale proiecte de cercetare cu cercetătorii din cadrul MEDFUTURE;
• Stagiu de cercetare la MEDFUTURE prin care studenții, sub atenta îndrumare a cercetătorilor din cadrul centrului, vor avea posibilitatea de a-și însuși tehnici avansate de analiză pe care le vor aplica în vederea realizării părții experimentale din cadrul lucrării finale de studiu;
• Sprijin la redactarea capitolului din lucrarea de final de studiu și a articolului științific (dacă va fi cazul) care include partea experimentală desfășurată în cadrul MEDFUTURE.

Calendarul de concurs:

11 – 13 iulie 2022 - Depunerea dosarelor
14 - 15 iulie 2022 - Evaluarea dosarelor
18 iulie 2022 - Afișarea rezultatelor inițiale
19 iulie 2022 - Depunerea contestațiilor
20 iulie 2022 - Evaluarea contestațiilor
21 iulie 2021 - Afișarea rezultatelor finale după contestații

Vă rugăm să accesați metodologia atașată pentru detalii, iar pentru întrebări vă rugăm să vă adresați la adresa de eMail: .

Cu mulțumiri,

Director proiect                                                  Coordonator activitate
 Prof. univ. dr. Cristina Adela Iuga                         CS III Dr. Maria Ilieș

 

Accesat de 1323 de ori

Selecție - anunțuri