UMF
Marți, 09 August 2022 11:46

Admiterea la Facultatea de Medicină a absolvenților Faculății de Medicină Dentară de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj- Napoca, din luna septembrie 2022 pentru anul universitar 2022 – 2023

 

Numărul de locuri disponibile în anul I de studiu : 5

Depunerea dosarului de admitere are loc fizic între 19.09 – 23.09.2022, intervalul orar 8-16, la Decanatul Facultății de Medicină, str. Marinescu nr. 23, parter camera 6.

Acte necesare pentru depunerea dosarului de admitere:

1. Dosar plic
2. Cerere de înscriere
3. Formular de acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal
4. Dovada achitării taxei de înscriere
5. Diplomă de bacalaureat
6. Diplomă de licență de la Facultatea de Medicină Dentară UMF Cluj- Napoca
              *candidații care nu au susținut examenul de licență depun o adeverință din care să rezulte faptul că au promovat toți cei 6 ani de studiu. După examenul de licență își depun adeverința de absolvire.
7. Certificat de naștere
8. Adeverință medicală
9. Patru fotografii dimensiunea ¾ cm
10. Premii obținute la conferințe, congrese (dacă e cazul)
11. Lucrări publicate (dacă e cazul)
12. Adeverință de voluntariat (dacă e cazul)

Rezultatele vor fi comunicate în data de 29.09.2022.

Date de contact:

Secretar șef facultate,
Andrea Boleman
Telefon: 0374834114

Accesat de 3525 de ori

Selecție - anunțuri