UMF
Marți, 18 Octombrie 2022 15:30

Acordarea burselor SEE în cadrul proiectului: “Continuous Flow Interchange of Communication and Knowledge in Biomedical University Research"

Stimați studenți/ doctoranzi,

Vă facem cunoscută procedura de selecție aprobata în Hotărârea Consiliului de Administrație 17/12.09.2022, privind acordarea burselor SEE în cadrul proiectului: “Continuous Flow Interchange of Communication and Knowledge in Biomedical University Research", pentru mobilitățile în Islanda și Norvegia a 10 studenți și doctoranzi înmatriculați la UMF Cluj. Următorii 10 studenti, in ordinea punctajului obținut, vor participa la activități online.

Dosarele de concurs se întocmesc în conformitate cu reglementările din documentele atașate și se vor depune pe adresa de email .

Scopul proiectului: Îmbunătățirea cunoștințelor și dobândirea de competenţe transnaționale de citometrie în flux ale studenților și doctoranzilor prin mobilități de scurtă durată efectuate la Universitatea Iceland, Reykjavik, Islanda și Universitatea Oslo, Norvegia pe baza unui acord prealabil încheiat cu aceste universități.

Obiectivul general: Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor studenților și doctoranzilor din domeniul medical printr-o abordare complexă ce vizează dobândirea de competenţe transnaționale în domeniul hematologiei și al citometriei în flux, prin asigurarea dezvoltării personale prin consiliere şi orientare profesională, ca urmare a mobilităților la Universitatea Iceland, Reykjavik, Islanda si Universitatea Oslo, Norvegia.

Cuantumul burselor :

 • 820 euro (deplasare si diurnă Islanda) pentru studenți
 • 820 euro (deplasare si diurnă Islanda) pentru doctoranzi
 • 565 euro (deplasare si diurnă Norvegia) pentru studenți
 • 565 euro (deplasare si diurnă Norvegia) pentru doctoranzi

Beneficii adiționale:

Oportunitate de publicare împreună cu echipa FLOW de articole științifice în reviste cotate ISI. Participarea la conferințe și întâlniri transnaționale în domeniul Citometriei în flux pe parcursul proiectului.

Beneficiari:

 • Studenți UMF Cluj (corespunzător anului universitar 2022-2023)
 • Doctoranzi UMF Cluj (corespunzător anului universitar 2022-2023)

Calendarul de concurs:

 • 18 Octombrie – 23 Octombrie (ora 23:59) - depunerea dosarelor online
 • 24-25 Octombrie - evaluarea dosarelor
 • 26 Octombrie - afișarea rezultatelor inițiale
 • 27 Octombrie - depunerea contestațiilor
 • 28 Octombrie - evaluare contestații
 • 31 Octombrie - afișarea rezultatelor finale după contestații

Acte necesare concurs:

 • Formular de înscriere (Anexa I);
 • Curriculum vitae în format european (datat și semnat), completat de lista publicațiilor sau participarilor la manifestari stiintifice in domeniul hematologiei și citometriei în flux pentru doctoranzi;
 • Participarea la congrese studențești, afilierea la un Cerc Știintific Studențesc;
 • Scrisoare de motivație (Maxim 1 pagina);
 • Declarație pe propria răspundere dacă aparține unei minorități etnice;
 • Copie dupa cartea de identitate;
 • Declarație de consimțământ privind utilizarea datelor personale (Acord GDPR);
 • Adeverinta student medicină ;
 • Adeverinta doctorand medicină.

Pentru întrebări vă rugăm să vă adresați:  

Cu mulțumiri,

Director Proiect,
CS Cenariu Diana-Maria

Accesat de 1467 de ori

Selecție - anunțuri