UMF
Miercuri, 02 Noiembrie 2022 11:03

Anunț pentru selecția experților ce vor constitui Corpul de Experți pentru certificarea activității de cercetare-dezvoltare

Stimate Cadre Didactice,
Stimați Cercetători

Vă informam că pe pagina web a MCID este publicat anunțul pentru selecția experților ce vor constitui Corpul de Experți pentru certificarea activității de cercetare-dezvoltare și totodata vă transmitem, atașat, OM 21578/14.10.2022 publicat în MO 1051/31.10.2022, anunțul și modelul cererii de înscriere.

Cadrele didactice care doresc să facă parte din Corpul de Experți pentru certificarea activității de cercetare-dezvoltare vor depune o Cerere de intenție și o Scrisoare de motivare în vederea obținerii acceptului din partea universității.

Documentele vor fi transmise pe adresa de mail  în atenția Doamnei Prorector Științific Prof. Dr. Mihaela Băciuț.

După obținerea acceptului din partea universității, toate documentele componente dosarului se vor transmite în fișiere pdf la adresa de e-mail: .

Cu stimă
Echipa DepCDI

 

 

Accesat de 382 de ori

Selecție - anunțuri