UMF
Vineri, 18 Noiembrie 2022 11:52

Prelungire perioadă de depunere proiecte Competiție PNRR apel de proiecte pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare

Stimate cadre didactice / cercetători,

Referitor la apelul pentru Investiția 8 - Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare, din cadrul Componentei 9 - Suport pentru Sectorul privat, Cercetare, Dezvoltare și Inovare

Vă informam că Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a prelungit perioada de depunere a proiectelor de la data de 15.11.2022, ora 16.00, la data de 30.11.2022, ora 16.00, pentru apelul de proiecte „Investiția I8. Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare” din cadrul Pilonului III. Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv coeziune economică, locuri de muncă, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare și inovare, precum și o piață internă funcțională, cu întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) puternice, Componenta C9. SUPORT PENTRU SECTORUL PRIVAT, CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE.

Decizia de prelungire are caracter preventiv, venind în contextul asigurării tuturor premiselor necesare atingerii Țintei 284 din Componenta 9 - PNRR, care prevede ca 100 de proiecte conduse de cercetători internaționali să primească finanțare prin PNRR și să contribuie astfel la atragerea resurselor umane înalt calificate în dezvoltarea sistemului național de cercetare, dezvoltare și inovare. Se dorește atingerea Țintei 284 astfel încât să nu fie prejudiciată întreaga Componenta 9 – PNRR, susținând totodată efortul pe care România și l-a asumat la nivel european, cât și național.

Până la data de 30.11.2022, ora 16.00, propunerile de proiecte care au fost deja încărcate în conturile din platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro pot fi retransmise, fiind la latitudinea utilizatorilor încărcarea unei noi propuneri de proiect.

Se asigură astfel, respectarea principiului transparenței, tratamentului egal și caracterul competitiv al apelului.

Cu deosebită considerație,
Echipa DepCDI

 

 

Accesat de 1162 de ori

Selecție - anunțuri