UMF
Marți, 29 Noiembrie 2022 16:30

Examen de promovare în cariera didactică - semestrul I, anul universitar 2022-2023

Universitatea de Medicină și Farmacie „ Iuliu Hațieganuˮ din Cluj-Napoca anunţă organizarea examenului de promovare în cariera didactică, în baza avizului obținut de la Ministerul Educaţiei.

Examenul de promovare în cariera didactică se desfășoară în conformitate cu Legea educației naționale nr.1/2011 actualizată, H.G. nr. 902 / 2018 privind aprobarea Metodologiei - cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în cariera didactică, pentru învăţământul superior și Regulamentul concursului pentru ocuparea posturilor didactice, de promovare în cariera didactică și de ocupare a posturilor de cercetare, al universității.

Dosarul de înscriere este format din Dosarul de examen și Mapa de lucrări, se depune la Prorectoratul Didactic, str. Victor Babeș, nr. 8 et. V, cam. 508, de luni până vineri în intervalul orar 9 - 16, personal, doar în formă complete (dosar de examen + mapă de lucrări), conținând toate documentele aferente postului pentru care candidatul aplică, în ordinea prevăzută în formularul Opis dosar examen de promovare în cariera didactică.

 

Facultatea de Medicină

Nr. Departament / Disciplină Poziţie în Statul de funcții Funcţie didactică Nume candidat
1 Departament nr. 4 Medicină comunitară, Disciplina - Medicină de familie 32 Șef de lucrări Revnic Radu Nicolae
2 Departament nr. 6 Specialități medicale, Disciplina - Reabilitare medicală 30

Conferențiar universitar

Borda Ileana Monica
3 Departament nr. 7 Chirurgie, Disciplina - Chirurgie 1 23

Conferențiar universitar

Bințințan Vasile Virgil
4

Departament nr. 7 Chirurgie, Disciplina - Chirurgie plastică și reparatorie

24

Conferențiar universitar

Matei Ileana Rodica
5

Departament nr. 7 Chirurgie, Disciplina - ATI 1

48 Șef de lucrări Breazu Caius Mihai
6

Departament nr. 7 Chirurgie, Disciplina - Abilități practice

52 Șef de lucrări Ciocan Răzvan
7 Departament nr. 8 Specialități chirurgicale, Disciplina - Radiologie și imagistică 21 Conferențiar universitar Lebovici Andrei
8

Departament nr. 9 Mama și copilul, Disciplina - Pediatrie 1

49 Șef de lucrări Miclea Diana Laura

 

Facultatea de Medicină Dentară 

Nr. Departament / Disciplină Poziţie în Statul de funcții Funcţie didactică Nume candidat
1 Departamentul I - Chirurgie Maxilo-Facială și Radiologie, Disciplina - Specialități Medicale 10 Profesor universitar Cristina Arianda Nicula
2 Departamentul III - Reabilitare Orală, Disciplina - Prevenție în Medicina Dentară 8 Conferențiar universitar Chifor Radu
3 Departamentul IV - Protetică și Materiale Dentare, Disciplina - Propedeutică Dentară și Estetică 3 Profesor universitar Baciu Sorana Florica

 

Facultatea de Farmacie

Nr. Departament / Disciplină Poziţie în Statul de funcții Funcţie didactică Nume candidat
1 Departamentul nr. 4 - Farmacie - Disciplina Dispozitive medicale. Practică farmaceutică 6 Profesor universitar Mirel Simona Maria

 

 

 

Accesat de 1739 de ori

Selecție - anunțuri