UMF
Marți, 29 Noiembrie 2022 14:31

Lista provizorie cu studenţii cetăţeni internaţionali care beneficiază de burse de performanţă profesională în anul universitar 2022-2023, pentru semestrul I

“Lista provizorie cu studenţii cetăţeni internaționali care beneficiază de burse de performanţă profesională în anul universitar 2022-2023, semestrul I, poate fi consultată accesând fișierul de mai jos.

Fondul pentru acordarea burselor de performanță profesională este repartizat pentru fiecare facultate, an de studiu, program de studiu, serie (pentru învățământul modular). Bursele de performanță profesională, se acordă studenților în ordinea descrescătoare a mediei mediilor (media aritmetică calculată între media ponderată și media aritmetică aferente semestrului al II-lea, 2021-2022), fără a se depăsi fondul alocat pentru respectivul an de studiu/ program de studiu/serie.

Dacă în cadrul unui program de studiu/ serie există mai mulți studenți cu aceeași medie a mediilor, se aplică criteriile de departajare prevăzute de Regulamentul privind acordarea burselor studențești.

Eventualele întrebări privind acordarea burselor de performanță profesională, trebuie transmise în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea listei provizorii, la adresa de email .

 

Accesat de 778 de ori

Selecție - anunțuri