UMF
Vineri, 20 Ianuarie 2023 14:12

Salonul Internaţional al Inovării şi Cercetării Ştiinţifice Studenţeşti - ”Cadet INOVA’23”

Avem deosebita plăcere ca, în numele Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“ din Sibiu, România şi a Corpului Cadeţilor “Gl. mr. Nicolae USCOI”, Sibiu, România, să vă adresăm invitaţia de a participa la Salonul Internaţional al Inovării şi Cercetării Ştiinţifice Studenţeşti - ”Cadet INOVA’23” - Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu.
Evenimentul se va desfășura în perioada 04 - 06 mai 2023 și are ca obiectiv general sprijinirea inovaţiei şi cercetării ştiinţifice la nivel naţional şi internaţional în viziunea tinerilor cercetători. Manifestarea ştiinţifică Cadet INOVA reprezintă atât o oportunitate pentru tinerii cercetători de a-şi prezenta rezultatele cercetărilor şi inovaţiilor realizate sub formă de prototipuri, machete, prezentare computerizată de tehnici sau procedee însoţite de postere, cât şi de a realiza parteneriate științifice.
Tinerii cercetători (studenţi, studenţi masteranzi, studenţi doctoranzi, doctori şi cercetători cu vârsta maximă de 35 ani) sunt invitaţi să-şi expună şi să-şi prezinte contribuţiile, inovaţiile ştiinţifice şi cercetările aplicative aferente următoarelor direcţii de studiu:
a. Mediul şi controlul poluării. Energie verde, ecologie, monitorizarea şi protecţia mediului;
b. Energie şi surse de energie neconvenţionale;
c. Securitate, protecţie, salvare – antiterorism, dezastre şi accidente;
d. Transport terestru, maritim şi aerian;
e. Chimie;
f. Metalurgie şi ştiinţa materialelor;
g. Aeronautică şi securitatea navigaţiei aeriene;
h. Automobile şi securitate rutieră;
i. Mecanică. Organe de maşini. Mecanisme. Materiale;
j. Electrotehnică, electronică şi energetică;
k. Radiocomunicaţii;
l. Robotică, roboetică;
m. Tehnologii foto-audio-video;
n. Tehnologia informaţiei şi informatică;
o. Artă grafică şi arhitectură;
p. Medicină şi factori umani. Farmacie şi cosmetică;
q. Bio-securitate alimentară;
r. Biologie, agronomie şi horticultură;
s. Sport, timp liber, cultură, metode didactice;
t. Diverse.
Detaliile manifestării expoziţionale internaţionale sunt accesibile pe site-ul: www.cadetinova.ro sau la adresa de email: .
Termene:
 Primirea articolului știinţific aferent inovaţiei & cercetării știinţifice & invenţiei: 16.01.2023 – 10.03.2023
 Transmiterea către autori a deciziei comitetului știinţific privind evaluarea articolului (acceptare/modificare/respingere): 10 zile de la data înscrierii
 Transmiterea de către autori a formei finale a articolului știinţific: 5 zile de la transmiterea evaluării
 Transmiterea deciziei finale a comitetului știinţific către autori: 5 zile de la retransmiterea articolului
 Transmiterea înregistrării video a prezentării inovaţiei & cercetării știinţifice & invenţiei: 03.04.2023 – 10.04.2023
 Jurizarea finală: 24.04.2023 – 05.05.2023

Accesat de 153 de ori

Selecție - anunțuri