UMF
Vineri, 31 Martie 2023 14:04

Posturi didactice de asistent universitar, pe durată determinată, etapa II, 2022 - 2023

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganuˮ din Cluj-Napoca anunţă organizarea concursului privind ocuparea posturilor didactice de asistent universitar pe durată determinată.

Concursurile se desfășoară în conformitate cu Legea educației naționale nr.1/2011 actualizată, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei - cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior modificată și Regulamentul concursului pentru ocuparea posturilor didactice, de promovare în cariera didactică și de ocupare a posturilor de cercetare, al universității.

Dosarul de înscriere se depune la Prorectoratul Didactic, str. Victor Babeș, nr. 8 et. V, cam. 508, de luni până vineri în intervalul orar 9 - 15, personal, doar în formă completă, conținând toate documentele aferente postului pentru care candidatul aplică, în ordinea prevăzută în formularul Opis dosar de concurs.

 

 

Accesat de 1929 de ori

Selecție - anunțuri