UMF
Luni, 10 Aprilie 2023 11:05

Proiecte FDI 2023

Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca a obținut și în acest an fonduri pentru finanțarea proiectelor depuse în cadrul competiției FDI 2023, pe toate cele 7 domenii strategice.

Competiția are ca scop susținerea financiară a proiectelor de dezvoltare instituțională a universităților de stat din România prin Fondul de Dezvoltare Instituțională și se adresează celor mai performante instituții de învățământ din țară.

Toate cele 7 proiecte continuă si dezvoltă domenii de importanță strategică pentru universitatea noastră, domenii care se reagsesc si în cele 7 domenii finanțate de Ministerul educației prin Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior:

  • Domeniul 1: creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior;\
  • Domeniul 2: internaționalizarea învățământului superior din România;
  • Domeniul 3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare1, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice, similare bazelor de practică, din cadrul universităţilor, folosite pentru instruirea studenților;
  • Domeniul 4: susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităţilor;
  • Domeniul 5: îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice;
  • Domeniul 6: dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități.
  • Domeniul 7: corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii, consilierea și orientarea în carieră

Finanțarea suplimentară de 1.590.00 lei câștigată în cadrul competiției este completată și de fondurile proprii necesare implementării proiectelor.

Proiectele câștigate în acest an sunt :

Domeniu Director proiect Titlui
D1 Prof.dr. Buzoianu Anca Dana INTEGRITY- Diversitate, incluziune și egalitate de șanse la UMF Cluj
D2 Prof. dr. Man Claudiu Sorin MEETUMF-Dezvoltarea componentei internaționalizare în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”
D3 Prof. dr. Suciu Soimita Mihaela MEDINSERT - Dezvoltarea competențelor practice ale studenților UMFIH în vederea unei inserții optime pe piața muncii
D4 Conf. Dr. Manole Marius Ciprian OPORTUNMED Creșterea gradului de conștientizare a oportunităților antreprenoriatului la nivelul UMFIH
D5 Prof. dr. Oprean Radu Nicolaie QED-UMFIH - Îmbunătățirea continuă a calității educației prin asigurarea unui mediu de învățare favorabil și eficientizarea deciziilor manageriale
D6 Prof. dr. Iuga Cristina Adela PrecisMED - Dezvoltarea capacității instituționale a UMFIH pentru susținerea activității CDI în medicina de precizie
D7 Prof. dr. Mihu Carmen Mihaela NEXTMED-Educație medicală performantă, garanție pentru viitorul profesional

 

Toate proiectele au ca obiective creșterea capacității instituționale, a echității și incluziunii sociale, susținerea societăților antreprenoriale ale studenților, corelarea oferteei educaționale cu cererea pieței muncii precum și îmbunătățirea calității actului didactic.

 

Accesat de 851 de ori

Selecție - anunțuri