UMF
Miercuri, 26 Aprilie 2023 09:25

Examen de promovare în cariera didactică - semestrul II, anul universitar 2022-2023

Universitatea de Medicină și Farmacie „ Iuliu Hațieganuˮ din Cluj-Napoca anunţă organizarea examenului de promovare în cariera didactică, în baza avizului obținut de la Ministerul Educaţiei.

Examenul de promovare în cariera didactică se desfășoară în conformitate cu Legea educației naționale nr.1/2011 actualizată, H.G. nr. 902 / 2018 privind aprobarea Metodologiei - cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în cariera didactică, pentru învăţământul superior și Regulamentul concursului pentru ocuparea posturilor didactice, de promovare în cariera didactică și de ocupare a posturilor de cercetare, al universității.

Dosarul de înscriere este format din Dosarul de examen și Mapa de lucrări, se depune la Prorectoratul Didactic, str. Victor Babeș, nr. 8 et. V, cam. 508, de luni până vineri în intervalul orar 9 - 15, personal, doar în formă complete (dosar de examen + mapă de lucrări), conținând toate documentele aferente postului pentru care candidatul aplică, în ordinea prevăzută în formularul Opis dosar examen de promovare în cariera didactică.

 

 

Accesat de 1303 de ori

Selecție - anunțuri