UMF

Regulamente

Regulamentele sunt incluse în Carta Universității

 • Regulament de ordine interioară / organizare și funcționare - Pagina 19
 • Codul de etică și deontologie universitară - Pagina 158
 • Regulamentul de alegeri pentru structurile și funcțiile de conducere - Pagina 75
 • Codul drepturilor și obligațiilor studenților la nivel de universitate - Pagina 431
 • Regulamentul privind activitatea profesională a studenților - Pagina 254
 • Regulamente privind acordarea diverselor drepturi ale studenților - cămin Pagina 195
 • Metodologia proprie privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență (Pagina 230), de master (Pagina 296) și de doctorat (Pagina 321)
 • Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și dizertație - Pagina 288
 • Regulamentul intern privind drepturile și obligațiile personalului - Pagina 19
 • Regulament de aplicare a Sistemului european de acumulare și transfer de credite de studii - Pagina 219
 • Regulament privind mobilitățile internaționale ale studenților - Pagina 211

 

Regulament de acordare a burselor studențești
Regulamentul de acordare a burselor studențești a fost aprobat în ședința de Senat din data de 22 martie 2017, prin Hotărârea nr. 3 și poate fi consultat aici.
Regulamentul de acordare a burselor studențești este valabil din data de 23 martie 2017.

 

Proceduri