UMF

Regulamente

Regulamentele sunt incluse în Carta Universității

 

 • Regulament intern - Pagina 19
 • Codul de etică şi deontologie universitară - Pagina 163
 • Regulament electoral - Pagina 76
 • Codul drepturilor și obligațiilor studenților înmatriculați la ciclurile universitare de licență și masterat din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca- Pagina 448
 • Regulament de organizare şi desfăşurare a activităţii didactice în ciclul de studii universitare de licenţă - Pagina 268
 • Regulament de cazare şi de funcţionare a căminelor Universităţii - Pagina 196
 • Regulament de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în ciclul de licenţă(Pagina 237), de masterat (Pagina 312)
 • Regulament instituțional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat - Pagina 335
 • Regulament de susţinere a examenului de licenţă - Pagina 303
 • Regulament de aplicare a Sistemului European de Acumulare şi Transfer de Credite de Studii (ECTS) – Pagina 225
 • Regulament privind mobilitățile internaționale ale studenților - Pagina 218

 

Regulament de acordare a burselor studențești
Regulamentul de acordare a burselor studențești a fost aprobat în ședința de Senat din data de 24 aprilie 2018 și poate fi consultat aici.

 

Proceduri