UMF

Organizarea Şcolii Doctorale

Şcoala doctorală a Universităţii de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj Napoca este formată din toţi conducătorii de doctorat şi studenţii la studii universitare de doctorat ai Universităţii din cele trei domenii principale: medicină, medicină dentară şi farmacie.

Instituţia Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) este condusă de Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD):

Director CSUD:
Prof. dr. Nadim Al Hajjar

Membri CSUD:

 • Prof.dr. Grigore Băciuţ
 • Prof.dr. Dan-Lucian Dumitraşcu
 • Prof.dr. Felicia Loghin
 • Prof.dr. Fior-Dafin Mureşanu
 • Prof.dr. Radu Oprean
 • Drăghici Nicu Cătălin – student-doctorand

Şcoala Doctorală este condusă de un director (numit de catre CSUD) şi de Consiliul Şcolii Doctorale:

Director Şcoală Doctorală
Prof. dr. Dana Pop

Membri ai Consiliului Şcolii Doctorale

 • Prof.dr. Carmen Socaciu – USAMV Cluj-Napoca
 • Prof.dr. Octavian Popescu – Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
 • Prof.dr. Sorana-Daniela Bolboacă
 • Prof.dr. Doina-Adina Todea
 • Eduard-Alexandru Bonci – student-doctorand

 

Consiliului pentru asigurarea calităţii în cercetarea doctorală

Componenţă:

 • Prof. dr. Nadim Al Hajjar - director CSUD - coordonator
 • Prof. dr. Dana Pop - director Şcoală doctorală
 • Prof. dr. Felicia Loghin
 • Prof. dr. Grigore Băciuţ
 • Prof. dr. Petru-Adrian Mircea
 • Conf. dr. Daniela Ionescu
 • Drăghici Nicu-Cătălin - reprezentantul studenţilor in CSUD
 

Secretari
Claudia-Elena Gheran
Georgeta Pustiu

CONTACT