UMF

Organizarea Şcolii Doctorale

Şcoala doctorală a Universităţii de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj Napoca este formată din toţi conducătorii de doctorat şi studenţii la studii universitare de doctorat ai Universităţii din cele trei domenii principale: medicină, medicină dentară şi farmacie.

Instituţia Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) este condusă de Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD):

Director CSUD:
Prof. dr. Nadim Al Hajjar

Membri CSUD:
• Prof.dr. Patriciu Achimaș-Cadariu
• Prof.dr. Mihaela Băciuț
• Prof.dr. Simona-Valeria Clichici
• Prof.dr. Victoria-Cecilia Cristea
• Prof.dr. Diana Dudea
• Prof.dr. Felicia Loghin
• Prof.dr. Fior-Dafin Mureşanu
• Prof.dr. Radu Oprean
• Prof.dr. Dana Pop
• Bocșe Horea Florin – student-doctorand

Şcoala Doctorală este condusă de un director (numit de către CSUD) şi de Consiliul Şcolii Doctorale:

Director Şcoală Doctorală
Prof. dr. Dana Pop

Membri ai Consiliului Şcolii Doctorale
• Prof.dr. Adela Pintea – USAMV Cluj-Napoca
• Prof.dr. Doina-Liana Pîsla – Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
• Prof.dr. Sorana-Daniela Bolboacă
• Prof.dr. Doina-Adina Todea
• Vulturar Damiana Maria – student-doctorand

Consiliului pentru asigurarea calităţii în cercetarea doctorală

Componenţă:
• Prof. dr. Nadim Al Hajjar – Director CSUD - coordonator
• Prof. dr. Dana Pop – Director Şcoală Doctorală
• Prof. dr. Felicia Loghin – membru al CSUD
• Prof.dr. Doina Todea – membru al CSD
• Prof. dr. Grigore Băciuţ
• Prof. dr. Petru-Adrian Mircea
• Prof. dr. Sorana-Daniela Bolboacă – membru al CSD și secretar academic
• Bocșe Horea Florin – reprezentantul studenţilor în CSUD

Secretari
Claudia-Elena Gheran
Georgeta Pustiu

CONTACT