Admitere doctorat

Pentru anul universitar 2015-2016, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj Napoca organizează în luna septembrie concurs de admitere la studiile universitare de doctorat

 

Cifra de școlarizare pentru admiterea la doctorat an universitar 2015-2016:
35 locuri cu frecvență buget (cu bursă)
35 locuri cu frecvență redusă buget (fără bursă)
50 locuri cu frecvență (cu taxă)
50 locuri cu frecvență redusă (cu taxă)

Înscrierea la concursul pentru admiterea la studiile universitare de doctorat: 7 - 11 septembrie 2015, str V. Babeș nr. 8, et 5, cam. 506, Școala Doctorală
Între 7 si 10 septembrie programul este între orele 8.00 - 15.00
În data de 11 septembrie programul este între orele 8.00 - 12.00.

Metodologia de înscriere şi Regulamentul de admitere la studiile universitare de doctorat în Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj – Napoca sunt disponibile în meniul alăturat.

QR-Code