Susţinere teze doctorat

Această secţiune vă permite să regăsiţi toate informaţiile legate de formularistica şi procedurile de susţinere a tezelor de doctorat la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj Napoca

- Ordinul nr. 5229 din 17 august 2020 pentru aprobarea metodologiilor referitoare la acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, precum şi la soluţionarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat

- Ghid de redactare şi machetă teză doctorat

- Actele necesare pentru constituirea dosarului de susţinere

- Acte necesare pentru depunerea tezei de doctorat

Formulare depunere/sustinere teza de doctorat - Obligatoriu completate electronic!

- Fişa cu datele necesare eliberării diplomei de doctor

- Declaraţia de asumare a răspunderii asupra originalităţii conţinutului tezei de doctorat

HOTĂRÂRE nr. 134 din 2 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Codului studiilor universitare de doctorat

- Cod doctorat

Ordin Ministru Nr. 3482 din 24.03.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al CNATDCU (Anexa 1 - Metodologia de evaluare a tezelor de doctorat)