UMF
Up

Rezumate - 2014

Pop Cristina (conducător ştiinţific: Prof.dr. Felicia Loghin). Novel and established biomarkers in dilated cardiomyopathy (Biomarkeri noi şi uzuali în cardiomiopatia dilatativă). 24 noiembrie 2014, orele 11,30, Amfiteatrul „Victor Preda”, str. Pasteur, nr. 6.

Preşedinte:
Prof.dr. Radu Oprean
Membri:
Prof.dr. Felicia Loghin - conducător ştiinţific
Prof.dr. Silvia Imre - UMF Tg. Mureş
Prof.dr. Cristina Mogoşan - UMF "Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
CS2 dr. Elke Hammer - University of Medicine Greifswald, Germany

Calificativ: Foarte bine

Popovici Cornelia (conducător ştiinţific: Prof.dr. Oliviu Pascu). Hemoragiile digestive superioare non-variceale. Studiu epidemiologic, clinico-evolutiv şi terapeutic. 20 iunie 2014, orele 11,00, Sala Albastră - Clinica Medicala III, str. Croitorilor, nr. 19-21.

Preşedinte:
Prof.dr. Petru-Adrian Mircea
Membri:
Prof.dr. Oliviu Pascu - conducător ştiinţific
Prof.dr. Daniela Dobru - UMF Tg. Mureş
Prof.dr. Marcel Tanţău - UMF "Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
Conf.dr. Paul J. Porr - Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu

Calificativ: Foarte bine
Precup Călin Gheorghe (conducător ştiinţific: Prof.dr. Constantin Ciuce). Locul radiofrecvenţei în tratamentul leziunilor hepatice maligne secundare cancerului colorectal. 18 decembrie 2014, orele 13,00, Amfiteatrul Clinicii Chirurgie I, str. Clinicilor, nr. 3-5.

Preşedinte:
Prof.dr. Sorin-Marian Dudea
Membri:
Prof.dr. Constantin Ciuce - conducător ştiinţific
Prof.dr. Mihai Ionac - UMF "Victor Babeş" Timişoara
Prof.dr.ing. Cătălin Popa - Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
Conf.dr. George Dindelegan - UMF "Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

Calificativ: Excelent

Primejdie Daniela-Petruța (conducător științific: Prof. Dr. Marius-Traian Bojiță), Aportul farmacistului în optimizarea terapiei vârstnicului. 05 septembrie 2014, orele 11,00, Amfiteatrul “Victor Preda”, str. Pasteur, nr. 6

Preşedinte:
Prof.dr. Felicia Loghin - prorector
Membri:
Prof.dr. Marius Traian Bojiță - conducător ştiinţific
Prof.dr. Daniela-Lucia Muntean - UMF Tg. Mureş
Conf.dr. Adina Popa - UMF "Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
Conf.dr. Camil-Eugen Vari - UMF Tg. Mureş

Calificativ: Foarte bine

Prunduș Paul (conducător științific: Prof. Dr. Ioan Coman), Rolul investigațiilor genetice în stabilirea protocolului terapeutic și a prognosticului la pacienții cu cancer vezical. 21 iulie 2014, orele 15,00, Sala Conferinţe – Etaj I, str. Victor Babeș, nr. 13

Preşedinte:
Prof.dr. Ioan-Ștefan Florian - Președinte Senat
Membri:
Prof.dr. Ioan Coman - conducător ştiinţific
Prof.dr. Gheorghe Bumbu - Universitatea din Oradea
Conf.dr. Nicolae Grigore - Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu
Conf.dr. Aurel Bizo - UMF "Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

Calificativ Foarte Bine

Puşcaş Marius Emil (conducător ştiinţific: Prof.dr. Aurel Andercou). Genomica funcţională în cancerul de sân. Evaluare şi validare prin tehnici array a genelor implicate în evoluţia malignă. 9 mai 2014, orele 12,00, Amfiteatrul Institutului Oncologic, str. Republicii, nr. 34-36.

Preşedinte:
Prof.dr. Alexandru Irimie - rector
Membri:
Prof.dr. Aurel Andercou - conducător ştiinţific
Prof.dr. Florin Irimie - Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca
Prof.dr. Cornel Iancu - UMF "Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
Conf.dr. Corina Roşioru - Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca

Calificativ: Foarte bine

Radu Iuliana-Pompilia (conducător științific: Prof. Dr. Vasile Andreica), Factori de prognostic pentru hepatocarcinomul tratat cu intenție curativă. 14 februarie 2014, orele 13,00, Sala Conferinţe - Hotel Opera Plaza, str. G-ral Traian Moşoiu, nr. 10-12

Preşedinte:
Prof.dr. Petru-Adrian Mircea
Membri:
Prof.dr. Vasile Andreica - conducător ştiinţific
Conf.dr. Paul J. Porr - Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu
Conf.dr. Ciprian Brisc - Universitatea din Oradea
Conf.dr. Zeno Spârchez - UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

Calificativ: Foarte bine
Romoșan Oana Georgiana (conducător științific: Prof. Dr. Ioan-Stelian Bocșan), Infecțiile nosocomiale în servicii chirurgicale. 28 martie 2014, orele 12,00, Sala Conferinţe - Hotel Belvedere, str. Călărașilor, nr. 1

Preşedinte:
Prof.dr. Monica Popa

Membri:
Prof.dr. Ioan-Stelian Bocșan - conducător ştiinţific
Prof.dr. Doina Azoicăi - UMF "Gr.T.Popa" Iaşi
Conf.dr. Irina Brumboiu - UMF "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca
Conf.dr. Emilian Popovici - UMF "Victor Babeș" Timișoara

Calificativ Foarte bine
Roșian Ștefan Horia (conducător științific: Prof. Dr. Anca-Dana Buzoianu), Rolul inhibitorilor enzimei de conversie a angiotensinei și al blocanților receptorilor angiotensinei în tratamentul și profilaxia fibrilației atriale. 26 mai 2014, orele 11,00, Sala de Conferinţe Hotel Opera Plaza, str. G-ral Traian Moşoiu, nr. 10-12.

Preşedinte:
Prof.dr. Alexandru Irimie - rector
Membri:
Prof.dr. Anca-Dana Buzoianu - conducător ştiinţific
Prof.dr. Ioan Manițiu - Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu
Prof.dr. Radu Căpâlneanu - UMF "Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
Conf.dr. Bogdan-Horaţiu Şerb - Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu

Calificativ Foarte bine
Rus Natalia-Niculina (conducător științific: Prof. Dr. Anca-Dana Buzoianu), Interferențe algeziologice și psihocomportamentale ale medicamentelor antiepileptice de generație nouă. 22 mai 2014, orele 12,00, Sala Conferinţe – Etaj I, str. Victor Babeș, nr. 13

Preşedinte:
Prof.dr. Adriana Mureșan
Membri:
Prof.dr. Anca-Dana Buzoianu - conducător ştiinţific
Prof.dr. Vlaicu Șandor - UMF "Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
Conf.dr. Bogdan-Horaţiu Şerb - Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu
Conf.dr. Ioan Magyar - Universitatea din Oradea

Calificativ Foarte bine

Sabin Octavia (conducător ştiinţific: Prof.dr. Anca-Dana Buzoianu). Implicaţiile polimorfismelor genelor MDR1, CYP 2C9 şi CYP 2C19 în epilepsia refractară. 28 martie 2014, orele 11,30, Amfiteatrul „Ion Manta”,  str. Pasteur,  nr. 6.

Preşedinte:
Prof.dr. Adriana Mureşan
Membri:
Prof.dr. Anca-Dana Buzoianu - conducător  ştiinţific
Prof.dr. Lăcrămioara Perju-Dumbravă  - UMF "Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
Conf.dr. Bogdan-Horaţiu Şerb - Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu
Conf.dr. Ioan Magyar - Universitatea din Oradea

Calificativ: Foarte bine

Silaghi Ciprian Nicolae (conducător ştiinţific: Prof.dr. Victor Cristea). The matrix Gla protein in vascular and osteoarticular pathologies (Proteina Gla matriceală (MGP) în patologia vasculară şi osteoarticulară). 18 decembrie 2014, orele 11,30, Sala de Conferinţe, str. Victor Babeş, nr. 13.

Preşedinte:
Prof.dr. Remus Orăsan
Membri:
Prof.dr. Victor Cristea - conducător ştiinţific
Prof.dr. Minodora Dobreanu - UMF Tg. Mureş
Prof.dr. Alexandra Crăciun - UMF "Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
Prof.dr. Gheorghe Răpuntean - USAMV Cluj-Napoca

Calificativ: Excelent

Socol Monica căs. Goia-Socol (conducător ştiinţific: Prof.dr. Ileana Duncea). Factori predictivi ai riscului de osteoporoză la pacienţii cu diabet zaharat tip 1. 14 noiembrie 2014, orele 12,00, Sala Beijing a Hotelului City Plaza, str. Sindicatelor, nr. 9-13.


Preşedinte:
Prof.dr. Anca-Dana Buzoianu - decan
Membri:
Prof.dr. Ileana Duncea - conducător ştiinţific
Prof.dr. Carmen Georgescu - UMF "Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
Prof.dr. Constantin Dumitrache - UMF "Carol Davila" Bucureşti
Prof.dr. Ioan-Gheorghe Totoian - Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu

Calificativ: Foarte bine

Soriţău Olga (conducător ştiinţific: Prof.dr. Aurel Andercou). Teste in vitro de predicţie a răspunsului tumoral la terapie. 28 iulie 2014, orele 11,00, Amfiteatrul Institutului Oncologic „Ion Chiricuţă”, str. Republicii, nr. 34-36.

Preşedinte:
Prof.dr. Adriana Mureşan
Membri:
Prof.dr. Aurel Andercou - conducător ştiinţific
Prof.dr. Aurel Mironiuc - UMF "Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
Conf.dr. Corina Roşioru - Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca
Conf.dr. Dorin Marian - UMF Tg. Mureş

Calificativ: Excelent

Stana Anca Daniela (conducător ştiinţific: Prof.dr. Ovidiu Oniga). Contribuţii la sinteza şi prospectarea activităţii biologice a unor noi compuşi tiazolidin-dionici şi tiazolin-onici. 24 iunie 2014, orele 12,00, Amfiteatrul „Teodor Goina”, str. Marinescu, nr. 23.

Preşedinte:
Prof.dr. Felicia Loghin - prorector
Membri:
Prof.dr. Ovidiu Oniga - conducător ştiinţific
Prof.dr. Lenuţa Profire - UMF "Gr.T.Popa" Iaşi
Prof.dr. Silvia Imre - UMF Tg. Mureş
Prof.dr. Brînduşa Tiperciuc - UMF "Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

Calificativ: Foarte bine