UMF
Up

Rezumate - 2015

Gáspárik Cristina (conducător ştiinţific: Prof.dr. Mîndra Eugenia Badea). Colour Evaluation in Dentistry – Experimental Studies and Clinical Applications (Analiza culorii în medicina dentară – studii experimentale şi aplicaţii clinice). 5 iunie 2015, orele 14,00, Sala de Conferințe, etaj I, str. Victor Babeş, nr. 13.

Preşedinte:
Prof.dr. Radu Septimiu Câmpian - decan
Membri:
Prof.dr. Mîndra Eugenia Badea - conducător ştiinţific
Prof.dr. Maria del Mar Perez Gomez - Universitatea din Granada, Spania
C.S.1 dr. Mărioara Moldovan - Univ."Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, Inst. de Chimie
Prof.dr. Diana Dudea - UMF "Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

Calificativ: Excelent
Georgescu Radu (conducător ştiinţific: Prof.dr. Anca Dana Buzoianu). Contribuţii experimentale privind rolul neuroprotector al medicamentelor din clasa «Antagonişti necompetitivi ai receptorilor NMDA glutamatergici» – Rolul memantinei. 18 martie 2015, orele 11,00, Sala de Conferinţe a Hotelului Opera Plaza, str. G-ral Traian Moşoiu, nr. 10-12.

Preşedinte:
Prof.dr. Radu Oprean - director Şcoala doctorală
Membri:
Prof.dr. Anca Dana Buzoianu - conducător ştiinţific
Prof.dr. Cornel Cătoi - USAMV Cluj-Napoca
Conf.dr. Bogdan Şerb - Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu
Conf.dr. Constantin Bodolea - UMF "Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

Calificativ: Foarte bine
Ghergie Mircea Constantin Dinu (conducător ştiinţific: Prof.dr. Elvira Cocârlă). Cercetări asupra unor factori genetici implicaţi în anomalii dento-maxilare. 19 iunie 2015, orele 10,00, Sala de Conferinţe a Grand Hotel Italia, str. Trifoiului, nr. 2.

Preşedinte:
Prof.dr. Radu Septimiu Câmpian - decan
Membri:
Prof.dr. Elvira Cocârlă - conducător ştiinţific
Prof.dr. Mariana Păcurar - UMF Tg. Mureş
Acad.Prof.dr. Octavian Popescu - Univ."Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca
Prof.dr.Alin Şerbănescu - UMF "Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

Calificativ: Foarte bine
Ghiran Raluca Diana (Şuhani) (conducător ştiinţific: Prof.dr. Mîndra-Eugenia Badea). Abordarea stomatologică a pacienţilor cu deficienţe senzoriale. 4 decembrie 2015, orele 12,00, Amfiteatrul “Ioan Aleman”, str. Victor Babeş, nr. 8.

Preşedinte:
Prof.dr. Radu Septimiu Câmpian - decan
Membri:
Prof.dr. Mîndra Eugenia Badea - conducător ştiinţific
Prof.dr. Mariana Păcurar - UMF Tg. Mureş
Prof.dr. Michaela Mesaroş - UMF "Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
Prof.dr. Vasile Chiş - Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca

Calificativ: Excelent

Goian Irina Ioana căs. Vișovan (conducător științific: Prof. Dr. Oliviu Pascu), Polipii colonici – diagnostic, conduită și strategii terapeutice. 30 ianuarie 2015, orele 12,30, Amfiteatrul Clinicii Medicală III, str. Croitorilor, nr. 19-21

Preşedinte:
Prof.dr. Anca-Dana Buzoianu - decan
Membri:
Prof.dr. Oliviu Pascu - conducător ştiinţific
Prof.dr. Simona Bățagă - UMF Tg. Mureş
Prof.dr. Marcel Tanțău - UMF "Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
Conf.dr. Ciprian Brisc - Universitatea din Oradea

Calificativ Foarte Bine

Gulie Andreea Iuliana (conducător ştiinţific: Prof.dr. Mîndra Eugenia Badea). Utilizarea materialelor dentare contemporane în vederea creşterii ratei succesului intervenţiilor chirurgicale din terapia conservativă endodontică. 5 octombrie 2015, orele 13,00, Sala de Conferinţe a Hotelului Central, str. Victor Babeş, nr. 13.

Preşedinte:
Prof.dr. Radu Septimiu Câmpian - decan
Membri:
Prof.dr. Mîndra Eugenia Badea - conducător ştiinţific
Prof.dr. Liana Lascu - UMF "Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
CS1 dr. Marioara Moldovan - Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca
Prof.dr. Cornel Cătoi - USAMV Cluj-Napoca

Calificativ: Foarte bine
Guşetu Nicolae Gabriel (conducător ştiinţific: Prof.dr. Simona Rednic). Aspecte ale afectării cardiovasculare la pacienţii cu lupus eritematos sistemic. 16 octombrie 2015, orele 15,00, Amfiteatrul Spitalului Clinic de Recuperare, str. Viilor, nr. 46-50.

Preşedinte:
Prof.dr. Anca-Dana Buzoianu - decan
Membri:
Prof.dr. Simona Rednic - conducător ştiinţific
Prof.dr. Emilian Caraşcă - UMF Tg. Mureş
Prof.dr. Ioan Maniţiu - Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu
Prof.dr. Dumitru Zdrenghea - UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

Calificativ: Foarte bine
Hagiu Alina Vasilica (Blesneag) - (conducător ştiinţific: Prof.dr. Fior Dafin Mureşanu). Eficienţa şi inocuitatea moleculelor cu efect metabolic pleiotropic în neuroreabilitarea precoce după accidentul vascular cerebral ischemic acut. 2 septembrie 2015, orele 12,00, Sala de Conferinţe a Hotelului Opera Plaza, str. G-ral Traian Moşoiu, nr. 10-12.


Preşedinte:
Prof.dr. Anca Dana Buzoianu - decan

Membri:

Prof.dr. Fior Dafin Mureşanu- conducător  ştiinţific
Prof.dr. Rodica Bălaşa - UMF Tg. Mureş
Prof.dr. Ovidiu Băjenaru - UMF "Carol Davila" Bucureşti
Prof.dr. Ioan Mărginean - UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

Calificativ: Foarte bine
Hapău Denisa (conducător ştiinţific: Prof.dr. Valentin Zaharia și Prof.dr. Florin Dan Irimie – cotutelă – Univ. ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca). Sinteza chemoenzimatică stereoselectivă a unor compuşi tiazolici chirali. 30 septembrie 2015, orele 11,00, Amfiteatrul “Ioan Simiti”, str. Ion Creangă, nr. 12.

Preşedinte:
Prof.dr. Robert Săndulescu
Membri:
Prof.dr. Valentin Zaharia - conducător ştiinţific
Prof.dr.ing. Florin Dan Irimie - cond.șt.cotutelă - Univ. ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
Prof.dr. Silvia Imre - UMF Tg. Mureş
Prof.dr. Corina Ionescu - UMF "Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
Conf.dr. Ștefania Bărbuceanu - UMF ”Carol Davila” București

Calificativ: Excelent

Hăşmăşan Delia Maria (Stanca) - (conducător ştiinţific: Prof.dr. Ştefania Kory Calomfirescu). Corelaţii clinico-paraclinice în accidentele vasculare cerebrale. 4 septembrie 2015, orele 10,00, Sala de Conferinţe, etaj I, str. Victor Babeş, nr. 13.

Preşedinte:

Prof.dr. Remus Orăsan

Membri:

Prof.dr. Ştefania Kory Calomfirescu - conducător ştiinţific
Prof.dr. Liviu Matcău - UMF "Victor Babeş" Timişoara
Prof.dr. Petru Mihancea - Universitatea din Oradea
Prof.dr. Fior Dafin Mureşanu - UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

Calificativ: excelent

 

Iancău Meda Romana (Simu) - (conducător ştiinţific: Prof.dr. Cristina Borzan). Cercetări privind evaluarea unor factori de risc în servicii de medicină dentară. 9 ianuarie 2015, orele 11,00, Amfiteatrul Aleman, str. Victor Babeş, nr. 8.

Preşedinte:
Prof.dr. Petru-Adrian Mircea
Membri:
Prof.dr. Cristina Borzan - conducător ştiinţific
Prof.dr. Simion Şimon - Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca
Prof.dr. Liliana Rogozea - Universitatea "Transilvania" Braşov
Prof.dr. Michaela Mesaroş - UMF "Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

Calificativ: Foarte bine
Iancu Mihaela Georgeta (conducător ştiinţific: Prof.dr. Andrei Achimaş Cadariu). Aportul analizei multivariate în cercetarea clinică. 13 martie 2015, orele 12,00, Amfiteatrul Disciplinei Informatică medicală, str. Pasteur, nr. 6.

Preşedinte:
Prof.dr. Lăcrămioara Perju Dumbravă
Membri:
Prof.dr. Andrei Achimaş Cadariu - conducător ştiinţific
Prof.dr. Marius Măruşteri - UMF Tg. Mureş
Conf.dr. Vladimir Bacârea - UMF Tg. Mureş
Conf.dr. Tudor Drugan - UMF "Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

Calificativ: Excelent
Irimie Alexandra Iulia (conducător ştiinţific: Prof.dr. Radu Septimiu Câmpian). Epigenetic Mechanisms in Oral Cancer (Mecanisme epigenetice în cancerul oral). 25 martie 2015, orele 13,00, Amfiteatrul Institutului Oncologic „Prof.dr. Ion Chiricuţă”, str. Republicii, nr. 34-36.

Preşedinte:
Prof.dr. Silviu Albu
Membri:
Prof.dr. Radu Septimiu Câmpian - conducător ştiinţific
Prof.dr. Sanda Andrei - USAMV Cluj-Napoca
Prof.dr. Diana Dudea - UMF "Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
Prof.dr. Vasile Cozma - USAMV Cluj-Napoca

Calificativ: Excelent
Iurian Sonia Meda (conducător științific: Prof. Dr. Sorin E. Leucuța), Formularea de comprimate cu dizolvare rapidă cu meloxicam și evaluarea caracteristicilor lor. 16 octombrie 2015, orele 10,30, Amfiteatrul "Ioan Aleman", str. Victor Babeş, nr. 8.

Preşedinte:
Prof.dr. Ovidiu Oniga
Membri:
Prof.dr. Sorin E. Leucuța - conducător ştiinţific
Prof.dr. Ileana Cojocaru - UMF "Gr. T. Popa” Iași
Prof.dr. Adriana Ciurba - UMF Tg. Mureş
Prof.dr. Ioan Tomuţă - UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca


Calificativ: Foarte bine
Kallos Andreea Angelica (Pop) (conducător științific: Prof. Dr. Vasile Andreica), Prevalența infecțiilor în ciroza hepatică și influența lor asupra prognosticului. 17 decembrie 2015, orele 14,00, Sala Albastră a Clinicii Medicală III, str. Croitorilor, nr. 19-21.

Preşedinte: Prof.dr. Marcel Tanțău Membri: Prof.dr. Vasile Andreica - conducător  ştiinţific Prof.dr. Simona Bățagă - UMF Tg. Mureş Conf.dr. Paula Szanto - UMF "Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca Conf.dr. Ciprian Brisc - Universitatea din Oradea

Calificativ: Foarte bine