UMF
Up

Rezumate - 2018

Neaga Ioan-Ovidiu (conducători științifici: Prof. Dr. Radu Oprean şi Prof. Dr. Bertrand Blankert - cotutelă), Characterisation of oligonucleotide – ligand interaction by capillary electrophoresis (Caracterizarea interacţiunilor oligonucleotide – ligand prin electroforeză capilară). 28 septembrie 2018, orele 11,30, Amfiteatrul "Teodor Goina", str. Gheorghe Marinescu, nr. 23.

Preşedinte:
Prof.dr. Gianina Crişan - decan
Membri:
Prof.dr. Radu Oprean - conducător  ştiinţific
Prof.dr. Bertrand Blankert - conducător  ştiinţific cotutelă
Prof.dr. Marianne Fillet  - University of Liege
Prof.dr. Silvia Imre - UMF Tg. Mureş
Prof.dr. Felicia Loghin - UMF "Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
Prof.dr. Pierre Duez  - University of Mons
Dr.Hab. Stéphanie Hambye  - University of Mons

Calificativ: Excelent

Nedelcuţ Dan-Sebastian (conducător științific: Prof. Dr. Dan-Lucian Dumitraşcu), Tulburări funcţionale digestive la muzicieni şi sportivi. 04 iulie 2018, orele 11,00, Sala Curs 1, str. Victor Babeş, nr. 13, etaj I.

Preşedinte:
Prof.dr. Cristina Borzan
Membri:
Prof.dr. Dan-Lucian Dumitraşcu - conducător  ştiinţific
Prof.dr. Liliana Rogozea - Universitatea Transilvania din Braşov
Conf.dr. Simona Vălean - UMF "Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
Conf.dr. Laurenţiu Nedelcu - Universitatea Transilvania din Braşov

Calificativ: Foarte bine​

Olăraşu Oana-Carmen (Drăgan) (conducător științific: Prof. Dr. Radu Septimiu Câmpian), Efecte ale tratamentului mecano-antiseptic asupra structurii interne a spaţiului endodontic. 16 iulie 2018, orele 11,00, Sala Multimedia, str. Victor Babeş, nr. 8.   

Preşedinte:
Prof.dr. Mihaela Băciuţ
Membri:
Prof.dr. Radu-Septimiu Câmpian - conducător  ştiinţific
Prof.dr. Tiberiu Frenţiu - Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca
Prof.dr. Ioan Tomuţă - UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
Conf.dr. Luminiţa Lazăr - UMF Tg. Mureş

Calificativ: Foarte bine

Oprea Alexandru (conducător științific: Prof. Dr. Petru-Adrian Mircea), Accesul vascular la pacientul hemodializat cronic: contribuţia metodelor imagistice. 12 octombrie 2018, orele 10,00, Sala de Curs a Institutului Inimii ,,Niculae Stăncioiu” Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 19-21.

Preşedinte:
Prof.dr. Anca-Dana Buzoianu - decan
Membri:
Prof.dr. Petru-Adrian Mircea - conducător  ştiinţific
Prof.dr. Ina Maria Kacso -  UMF "Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
Prof.dr. Horaţiu Suciu - UMF Tg. Mureş
Prof.dr. Adalbert Schiller - UMF "Victor Babeş" Timişoara

Calificativ: Foarte bine

Orlea Ioana Maria (Moldovan), (conducător ştiinţific: Prof.dr. Ioan-Ştefan Florian). Criterii multimodale de diagnostic şi tratament în adenoamele hipofizare invazive, 23 martie 2018, orele 14,15, Amfiteatrul „Imogen”, str. Louis Pasteur, f.n.

Preşedinte:
Prof.dr. Carmen-Mihaela Mihu - prodecan
Membri:
Prof.dr. Ioan-Ştefan Florian - conducător ştiinţific
Prof.dr. Cristina Ghervan - UMF "Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
Prof.dr. Viorel Miclăuş - USAMV Cluj-Napoca
Conf.dr. Horia Pleş - UMF "Victor Babeş" Timişoara

Calificativ: Foarte bine

Postole-Băhneanu Paraschiva-Andreia (Preda) (conducător științific: Prof. Dr. Florin Stamatian), Nașterea prematură - abordare diagnostică și conduită terapeutică. 13 decembrie 2018, orele 12,00, Amfiteatrul Imogen, str. Pasteur f.n.

Preşedinte:

Prof.dr. Anca-Dana Buzoianu - decan

Membri:

Prof.dr. Florin Stamatian - conducător  ştiinţific

Prof.dr. Claudiu Mărginean - UMF Tg. Mureş

Prof.dr. Daniel Mureşan - UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

Conf.dr. Radu Chicea - Universitatea "Lucian Blaga” din Sibiu

Calificativ: Foarte bine​​​

Pîrvu Bogdan, (conducător ştiinţific: Prof.dr. Doina Cozman). Psihopatologie şi creativitate. Abordare biopsihosocială, 4 iulie 2018, orele 10,00, Sala Multimedia, str. Victor Babeş, nr. 8

Preşedinte:
Prof.dr. Dan-Lucian Dumitraşcu - prorector
Membri:
Prof.dr. Doina Cozman - conducător  ştiinţific
Prof.dr. Aurel Nireştean - UMF Tg. Mureş
Prof.dr. Adriana Băban - Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca
Conf.dr. Horia Coman - UMF "Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

Calificativ: Foarte bine

Pop Andreea-Simona (conducător științific: Prof. Dr. Radu Septimiu Câmpian), Evaluarea statusului odontal şi a prevalenţei anomaliilor dento-maxilare în programe de sănătate publică orală. 30 iulie 2018, orele 12,00, Amfiteatrul "Ioan Aleman", str. Victor Babeş, nr. 8.

Preşedinte:
Prof.dr. Mîndra-Eugenia Badea
Membri:
Prof.dr. Radu-Septimiu Câmpian - conducător ştiinţific
Prof.dr. Mariana Păcurar - UMF Tg. Mureş
CS1 dr. Mărioara Moldovan - Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca
Conf.dr. Ada Delean - UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

Calificativ: Foarte bine

Pop Bogdan (conducător științific: Prof. Dr. Andrei Achimaş-Cadariu), Registrul electronic de necropsii anatomopatologice. 14 decembrie 2018, orele 12,00, Amfiteatrul Disciplinei Anatomie Patologică, str. Clinicilor, nr. 3-5.

Preşedinte:
Prof.dr. Anca-Dana Buzoianu - decan

Membri:
Prof.dr. Andrei Achimaş-Cadariu - conducător  ştiinţific
Prof.dr. Simona Gurzu - UMFST Tg. Mureş
Prof.dr. Iancu-Emil Pleşea - UMF „Carol Davila” Bucureşti
Conf.dr. Doiniţa Crişan - UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

Calificativ: Foarte bine

Pop Lucian Liviu, (conducător ştiinţific: Prof.dr. Dan-Lucian Dumitraşcu). Tulburări ale percepţiei viscerale, 11 decembrie 2018, orele 14,00, Sala Multimedia, str. Victor Babeş, nr. 8

Preşedinte:
Prof.dr. Petru-Adrian Mircea 
Membri:
Prof.dr. Dan-Lucian Dumitraşcu - conducător  ştiinţific
Prof.dr. Daniela Fodor - UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
Prof.dr. Liviu-Ioan Oana - USAMV Cluj-Napoca
Conf.dr. Adrian Goldiş - UMF "Victor Babeş" Timişoara

Calificativ: Bine

Popa Florina (conducător științific: Prof. Dr. Alexandru Georgescu), Posibilităţi reconstructive în eventraţiile recidivate. 19 ianuarie 2018, orele 14,00, Amfiteatrul Spitalului Clinic de Recuperare, str. Viilor, nr. 46-50.

Preşedinte:
Prof.dr. Anca-Dana Buzoianu - decan
Membri:
Prof.dr. Alexandru Georgescu - conducător ştiinţific
Prof.dr. Liviu Oană - USAMV Cluj-Napoca
Conf.dr. Zorin Crăiniceanu - UMF ''Victor Babeş" Timişoara
Conf.dr. Dan Eniu - UMF "Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca UMF “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, filiala Haşdeu, str. B.P. Haşdeu, f.n. Varianta electronică, se află depusă la Biblioteca U.M.F. „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, str. Victor Babeş nr. 8, unde poate fi consultată.

Calificativ: Foarte bine

Potoră Cristian-Simion (conducător științific: Prof. Dr. Simona Tache), Capacitatea de efort fizic la jucătorii de handbal juniori. 02 mai 2018, orele 12,00, Biblioteca Disciplinei Fiziologie, str. Clinicilor, nr. 1.
Preşedinte:
Prof.dr. Carmen-Mihaela Mihu - prodecan
Membri:
Prof.dr. Simona Tache - conducător  ştiinţific
Prof.dr. Ioana-Anca Bădărău - UMF "Carol Davila" Bucureşti
Prof.dr. Simona Clichici - UMF "Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
Prof.dr. Dumitru-Rareş Ciocoi-Pop - Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca

Calificativ: Foarte bine

Rădescu Ovidiu-Dănuţ (conducător științific: Prof. Dr. Silviu Albu), Upper Airway space changes through orthodontic, orthopaedic and orthognatic surgical treatment, effects in obstructive sleep apnea syndrome (Posibilitatea modificării pasajului aerian prin intermediul tratamentului ortodontic, ortopedic și chirurgical, efecte în cadrul sindromului apneic obstructiv). 13 noiembrie 2018, orele 13,00, Sala Multimedia, str. Victor Babeş, nr. 8.

Preşedinte:
Prof.dr. Mihaela Băciuţ

Membri:
Prof.dr. Silviu Albu - conducător  ştiinţific
Prof.dr. Mariana Păcurar - UMF Tg. Mureş
Prof.dr. Doina Todea - UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
Prof.dr. Gheorghe Muhlfay - UMF Tg. Mureş

Calificativ: Foarte bine

Roman Andrei, (conducător ştiinţific: Prof.dr. Andrada Seicean). Abordarea intervenţională a tumorilor toracice şi abdominale, 14 decembrie 2018, orele 12,00, Amfiteatrul Institutului Oncologic „Prof.dr. Ion Chiricuţă”, Str. Republicii, nr. 34-36

Preşedinte:
Prof.dr. Alexandru Irimie - rector

Membri:
Prof.dr. Andrada Seicean - conducător  ştiinţific
Prof.dr. Patriciu Achimaş-Cadariu - UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
Prof.dr. Dragoş Negru - UMF "Gr.T.Popa" Iaşi
Conf.dr. Bogdan Popa - UMF "Carol Davila" Bucureşti

Calificativ: Excelent

David Sergiu (conducător științific: Prof. Dr. Remus Orăsan), Rolul melatoninei şi al factorilor de mediu asupra capacităţii de efort. 14 decembrie 2018, orele 10,00, Amfiteatrul "Ioan Aleman", str. Victor Babeş, nr. 8.

Preşedinte: Prof.dr. Carmen-Mihaela Mihu - prodecan

Membri:

Prof.dr. Remus Orăsan - conducător  ştiinţific

Prof.dr. Mariana Mureşan - Universitatea din Oradea

Prof.dr. Alina Pârvu - UMF "Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

Prof.dr. Dumitru-Rareş Ciocoi-Pop - Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca

Calificativ: Foarte bine​​​