UMF
Up

Rezumate - 2021

Codrea Oana (Mocan) (conducător ştiinţific: Prof.dr. Lucia-Maria Procopciuc). Modularea terapeutică a modificărilor adaptative (morfologice și funcționale) în HTA esențială în relație cu biomarkeri ai Sistemului Renină-Angiotensină-Aldosteron, 28 mai 2021, orele 12,00, susținere on-line pe Platforma Microsoft Teams

Preşedinte:
Prof.dr. Dana Pop - director Școală Doctorală

Membri:
Prof.dr. Lucia-Maria Procopciuc - conducător ştiinţific
Prof.dr. Adina Ionac - UMF "Victor Babeș" Timișoara
Prof.dr. Mariana Mureșan - Universitatea din Oradea
Conf.dr. Sorin Crișan - UMF "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca

Calificativ: Foarte bine

Constantinescu Teodora (conducător ştiinţific: Prof.dr. Ovidiu Oniga). Sinteza și caracterizarea chimică și biologică a unor calcone heterociclice, 8 ianuarie 2021, orele 12,00, susținere on-line pe Platforma Microsoft Teams

Preşedinte:
Prof.dr. Gianina Crișan - decan

Membri:
Prof.dr. Ovidiu Oniga - conducător ştiinţific
Prof.dr. Aura Rusu - UMFST "George Emil Palade" Tg. Mureș
Prof.dr. Brîndușa Tiperciuc - UMF "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca
Conf.dr. Dan Lupașcu - UMF UMF "Gr.T.Popa" Iași

Calificativ: Foarte bine

Coșa Maria (Țicală) (conducător ştiinţific: Prof.dr. Ina-Maria Kacso). Relația dintre produșii de glicozilare avansată și disfuncția fistulei arteriovenoase - cale de abord hemodializă, 17 septembrie 2021, orele 10,00, susținere on-line pe Platforma Microsoft Teams

Preşedinte:
Prof.dr. Dana Pop - director SD

Membri:
Prof.dr. Ina-Maria Kacso - conducător ştiinţific
Prof.dr. Liliana-Ana Tuță - Universitatea "Ovidius" Constanța
Prof.dr. Simona-Valeria Clichici - UMF "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca
Conf.dr. Gener Ismail - UMF "Carol Davila" București

Calificativ: Foarte bine

Crăciun Antarinia Maria (conducător ştiinţific: Prof.dr. Maria Crișan). Reacțiile mucoasei cavității orale induse de materiale dentare, 8 ianuarie 2021, orele 12,00, susținere on-line pe Platforma Microsoft Teams

Preşedinte:
Prof.dr. Alexandru Tătaru

Membri:
Prof.dr. Maria Crișan - conducător ştiinţific
Prof.dr. Maria Rotaru - Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu
Prof.dr.ing. Violeta Popescu - Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
Conf.dr. Mariana Constantiniuc - UMF "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca

Calificativ: Foarte bine

Crețeanu Răzvan (conducător ştiinţific: Prof.dr. Monica Popa). Cercetări privind relația dintre apa de consum și patologia orală, 3 noiembrie 2021, orele 10,00, susținere on-line pe Platforma Microsoft Teams

Preşedinte:
Prof.dr. Lucia Maria Lotrean

Membri:
Prof.dr. Monica Popa - conducător ştiinţific
Prof.dr. Monica Tarcea - UMFST "George Emil Palade" Tg. Mureș
Prof.dr. Cristina Maria Borzan - UMF "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca
Prof.dr. Zoltán Ábrám - UMFST "George Emil Palade" Tg. Mureș

Calificativ: Foarte bine

Cutaș Ancuța (conducător științific: Prof. Dr. Andrei Achimaș-Cadariu), Modelarea evoluției în timp a diabetului zaharat tip 1 cu ajutorul biomarkerilor activării macrofagelor. 16 aprilie 2021, orele 12,00, susținere on-line pe platforma Microsoft Teams.

Preşedinte:
Prof.dr. Anca-Dana Buzoianu - rector

Membri:
Prof.dr. Andrei Achimaș-Cadariu - conducător ştiinţific
Prof.dr. Vladimir Bacârea - UMFST "George Emil Palade" Tg. Mureș
Prof.dr. Marius Mărușteri - UMFST "George Emil Palade" Tg. Mureș
Conf.dr. Daniel Leucuța - UMF "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca

Calificativ: Foarte bine

Dan Cristian Paul (conducător ştiinţific: Prof.dr. Gheorghe Tomoaia). Assessment of Ni toxicity from metal alloys used in orthopedics and traumatology (Aprecierea toxicității nichelului din aliajele metalice utilizate în ortopedie și traumatologie), 22 octombrie 2021, orele 9,00, susținere on-line pe Platforma Microsoft Teams

Preşedinte:
Prof.dr. Dana Pop - director SD

Membri:
Prof.dr. Gheorghe Tomoaia - conducător ştiinţific
Prof.dr. Liviu Miclea - Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
Prof.dr. Mihai Ionac - UMF "Victor Babeș" Timișoara
Conf.dr. Horea-Rareș-Ciprian Benea - UMF "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca

Calificativ: Foarte bine

Dimitriu Constantin Tudor (conducător științific: Prof. Dr. Mihaela Băciuț), Evaluarea efectelor chemoprofilactice și antioxidante ale unui produs natural cu conținut crescut de polifenoli în ateroscleroza indusă de boala parodontală prin stress oxidativ. 28 octombrie 2021, orele 11,00, susținere on-line pe Platforma Microsoft Teams.

Preşedinte:
Prof.dr. Diana Dudea

Membri:
Prof.dr. Mihaela Băciuț - conducător ştiinţific
Prof.dr. Mariana Păcurar - UMFST "George Emil Palade" Tg. Mureș
CS1 dr. Mărioara Moldovan - Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca
Conf.dr. Florin Onișor-Gligor - UMF "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca

Calificativ: Foarte bine

Domșa Ana Maria Teodora (conducător ştiinţific: Prof.dr. Cristina-Maria Borzan). Model de abordare managerială privind infecția cu Helicobacter pylori la populația infantilă, 16 aprilie 2021, orele 12,00, susținere on-line pe Platforma Microsoft Teams

Preşedinte:
Prof.dr. Monica Popa

Membri:
Prof.dr. Cristina-Maria Borzan - conducător ştiinţific
Prof.dr. Iancu-Emil Pleșea - UMF "Carol Davila" București
Conf.dr. Lucia-Georgeta Daina - Universitatea din Oradea
Conf.dr. Tudor-Lucian Pop - UMF "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca

Calificativ: Excelent

Drăghici Nicu Cătălin (conducător ştiinţific: Prof.dr. Prof.dr. Fior-Dafin Mureșanu). Analiza parametrilor morfologici și electroneurografici în sindromul de tunel carpian asociat neuropatiei diabetice, 22 martie 2021, orele 12,00, susținere on-line pe Platforma Microsoft Teams

Preşedinte:
Prof.dr. Anca-Dana Buzoianu - rector

Membri:
Prof.dr. Fior-Dafin Mureșanu - conducător ştiinţific
Prof.dr. Rodica Bălașa - UMFST "George Emil Palade" Tg. Mureș
Prof.dr. Bogdan-Ovidiu Popescu - UMF "Carol Davila" București
Prof.dr. Ion-Radu Badea - UMF "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca

Calificativ: Foarte bine

Dudea Marina (conducător științific: Prof. Dr. Dan Mihu), Aspecte clinice, imagistice și epigenetice în patologia premalignă și malignă a colului uterin. 30 iulie 2021, orele 12,00, susținere on-line pe Platforma Microsoft Teams.

Preşedinte:
Prof.dr. Anca-Dana Buzoianu - rector

Membri:
Prof.dr. Dan Mihu - conducător ştiinţific
Prof.dr. Ioana Lupescu - UMF "Carol Davila" București
Prof.dr. Radu Vlădăreanu - UMF "Carol Davila" București
Conf.dr. Andrei Măluțan - UMF "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca

Calificativ: Foarte bine

Farcaș Claudia Geanina (conducător științific: Prof. Dr. Felicia Loghin), Toxicological evaluation of metallic nanostructures addressing the bioavailability improvement of biologically active compounds (Evaluarea toxicologică a nanostructurilor metalice în vederea creșterii biodisponibilității unor compuși biologic activi). 15 ianuarie 2021, orele 12,00, susținere on-line pe Platforma Microsoft Teams.

Preşedinte:
Prof.dr. Radu Oprean - prorector

Membri:
Prof.dr. Felicia Loghin - conducător ştiinţific
Prof.dr. Cristina Adriana Dehelean - UMF "Victor Babeș" Timișoara
Prof.dr. Cristina Adela Iuga - UMF "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca
Prof.dr. Arno Christian Gutleb - Luxembourg Institute of Science and Technology

Calificativ: Excelent

Fodor Ioana (conducător științific: Prof. Dr. Dan Lucian Dumitrașcu), Markeri ai inflamației în bolile intestinale la copii. 10 mai 2021, orele 12,00, susținere on-line pe Platforma Microsoft Teams.

Preşedinte:
Prof.dr. Simona Clichici

Membri:
Prof.dr. Dan-Lucian Dumitrașcu - conducător ştiinţific
Prof.dr. Laurențiu Nedelcu - Universitatea Transilvania din Brașov
Conf.dr. Daniela-Elena Șerban - UMF "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca

Calificativ: Excelent

Frîngu Florina-Iulia (conducător științific: Prof. Dr. Dana Pop), Insuficiența cardiacă la pacientul diabetic. 15 aprilie 2021, orele 12,00, susținere on-line pe Platforma Microsoft Teams.

Preşedinte:
Prof.dr. Anca-Dana Buzoianu - rector

Membri:
Prof.dr. Dana Pop - conducător ştiinţific
Prof.dr. Theodora Benedek - UMFST "George Emil Palade" Tg. Mureș
Prof.dr. Simona Drăgan - UMF "Victor Babeș" Timișoara

Calificativ: Foarte bine

Gaia Adriana Maria Ioana (Oltean) (conducător ştiinţific: Prof.dr. Alexandru Irimie). Markeri moleculari, serologici și parametri ecografici pentru transformarea malignă a leziunilor endometriozice, 22 octombrie 2021, orele 13,30, susținere on-line pe Platforma Microsoft Teams

Preşedinte:
Prof.dr. Ioan-Ștefan Florian

Membri:
Prof.dr. Alexandru Irimie - conducător ştiinţific
Prof.dr. Claudia Mehedințu - UMF "Carol Davila" București
Prof.dr. Claudiu Mărginean - UMFST "George Emil Palade" Tg. Mureș
Conf.dr. Răzvan Ciortea - UMF "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca

Calificativ: Foarte bine