UMF
Up

Rezumate - 2011

Mitre Ileana (conducător ştiinţific: Prof.dr. Grigore Băciuţ). Tehnici anestezice în chirurgia maxilo-facială. 24 iunie 2011, orele 12,00, Amfiteatrul Chirurgie OMF II.

Mocan Lucian Constantin (conducător ştiinţific: Prof.dr. Liviu Vlad). Nanoterapia în cancerul de pancreas: modele experimentale. 7 octombrie 2011, orele 14,00, Sala Multimedia.

Mocan Teodora (conducător ştiinţific: Prof.dr. Adriana Mureşan). Implicaţiile stresului oxidativ în relaţie cu nanomaterialele. 14 octombrie 2011, orele 10,00, Amfiteatrul Fiziologie.

Moldovan Cristina Mariana (conducător ştiinţific: Prof.dr. Marius Bojiţă). Contribuţii la sinteza şi studiul activităţii biologice a unor noi 2-aril-tiazoli şi ariliden-tiazolidine. 21 ianuarie 2011, orele 12,00, Amfiteatrul "Victor Preda", Cluj-Napoca

Moldovan Diana Tania Luminiţa; (conducător ştiinţific: Prof.dr. Mirela Gherman-Caprioara). Influenţa anomaliilor osoase şi ale metabolismului mineral asupra prognosticului pacienţilor cu insuficienţă renală cronică .16 martie 2011, orele 12,00,Sala Multim

Muntean Maria Lucia (conducător ştiinţific: Prof.dr. Lăcrămioara Perju-Dumbravă). Factori de prognostic în Boala Parkinson: corelaţii clinico-paraclinice. 28 noiembrie 2011, orele 12,00, Biblioteca Neurologie.

Nagy Georgiana Anca (cond. şt. Prof.dr. Petru-Adrian Mircea). Evaluarea non-invazivă cantitativă a steatozei şi fibrozei hepatice din hepatopatiile cronice prin analiza computerizată a imag. ultrasonografice hepatice.3 iun 2011, orele 11,30, Amf. Med. I

Nan Monica Aurora (conducător ştiinţific: Prof.dr. Mircea Tămaş). Studiu farmacobotanic asupra speciei Inula helenium L. în vederea valorificării în fitoterapie. 9 decembrie 2011, orele 11,00, Sala Multimedia.

Iordăchescu Violeta căs. Necula (conducător ştiinţific: Prof.dr. Ermil Tomescu). Aspecte legate de performanţa auditivă, capacitatea de comunicare şi calitatea vieţii la pacienţii cu implant cohlear. 17 iunie 2011, orele 13,00, Amf. Cl. Med II

Nemeş Bogdan (conducător ştiinţific: Prof.dr. Doina Cozman). Stres şi depresie. De la adaptare la psihopatologie. 13 decembrie 2011, orele 13,00, Sala Multimedia.

Oşan Florina Daiana (conducător ştiinţific: Prof.dr. Dorin Borzea). Aspecte biologice şi estetice ale ceramicilor dentare. 2 iunie 2011, orele 10,00, Sala Multimedia.

Pandrea Stanca Lucia (conducător ştiinţific: Prof.dr. Lia-Monica Junie). Etiologia bacteriană a infecţiilor nosocomiale şi fenotipuri de rezistenţă asociate. 3 iunie 2011, orele 12,00, Amfiteatrul Medicala III.

Papiţă Anamaria Ioana (conducător ştiinţific: Prof.dr. Dumitru Cârstina). Tulburările metabolice şi afectarea cardiovasculară în infecţia cu virusul imunodeficienţei umane. 16 decembrie 2011, orele 12,00, Amfiteatrul Boli infecţioase.

Părău Adriana (conducător ştiinţific: Prof.dr. Dumitru Cârstina). Diagnostic şi tratament în patologia micotică respiratorie actuală. 7 octombrie 2011, orele 10,30, Amfiteatrul Boli infecţioase.

Paşca Manuela Bianca (conducător ştiinţific: Prof.dr. Honorius Popescu). Cercetări asupra istoriei farmaciilor din teritoriul judeţului Bihor (fără Oradea). 10 februarie 2011, orele 13,00,Sala Multimedia,str.Victor Babeş nr.8,Cluj-Napoca