UMF

Director Economic

Directorul economic are în atribuții cunoașterea, gestiunea și controlul patrimoniului și a rezultatelor obținute. Întocmește bilanțul contabil, contul de execuție a bugetului, balanța de verificare, dări de seamă contabile.

Ec. Sorina Tecar
Director Economic
Telefon: 0264-597256 int. 2151
Fax: 0374834129
e-mail: 
Adresa: Str. Victor Babeș nr. 8, etaj I, 4000012 Cluj-Napoca


Compartimente în subordinea Directorului Economic

Serviciul Contabilitate

Ec. Mirela Popa - Șef Serviciu Contabilitate
Telefon: 0264-597.256 int 2126; 0374834129
e-mail: 

Serviciul Financiar

Ec. Simona Mondoc - Șef Serviciu Financiar
Tel./ Fax: +40-264-597256 int 2152; +40-742-657675
e-mail: 

Birou Gestionare Economică Granturi

Ec. Cristina Ardelean - Șef birou gestionare economică granturi
Tel: 0264-406842; 0744-902589
e-mail: 

 

Birou Taxe

Ec. Aurica Andreca - Șef birou taxe
Tel: 0264-597256 int 2159; 0374834159
e-mail: