UMF

Direcţia Secretariat General şi Juridic

Jr. Mircea Jorj

Director

Str. V. Babeş nr. 8, et. 6
Telefon: 0264-597256, int. 2110; 0264-406840
Fax: 0264-594289
E-mail:  

 

Compartimente, Servicii şi Birouri aflate în subordine:

           jr. Loredana Szakacs - Şef serviciu

          Secretar Roxana Cosnarovici

          Andreea Boleman - secretar şef Facultatea de Medicină

          Nicoleta Stănculesc - secretar şef Facultatea de Medicină Dentară

          Liana Crişan - secretar şef Facultatea de Farmacie

  • Compartiment Arhivă

          Doru Odenie