UMF
Vineri, 11 Decembrie 2015 15:13

Lucrări de reparaţii curente clădiri

Denumire: Lucrări de reparaţii curente clădire Fiziologie şi Lucrări zugrăvire Amfiteatru şi hol intrare amfiteatru Manta (Clădire amfiteatre Pasteur6)

Data postare: 11.12.2015

Preţ estimat:  Lucrări de reparaţii curente clădire Fiziologie : 57.382,46 lei exclusiv TVA

Lucrări zugrăvire Amfiteatru şi hol intrare amfiteatru Manta: 13.136,33 lei exclusiv TVA

 Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limită de depunere: 15.12.2015 ora 10,00

Termen de execuție:  10 zile dela semnarea contractului

Ofertele se depun la registratura UMF str. Victor Babeş nr. 8

Ofertele vor fi depuse in plicuri inchise şi trebuie să cuprindă : Formular de ofertă, Anexa la formular însoţit de Formularele F1, F2 şi F3

Pentru clarificări şi sau detalii tehnice ne puteţi contacta la  tel / fax la numărul 0264-334 227.

Ofertanți: S.C. Phoenix P&B Construct SRL

Câștigător: S.C. Phoenix P&B Construct SRL

Preț ofertat:
Lucrări de reparaţii curente clădire Fiziologie : 56.582,00 lei exclusiv TVA

Lucrări zugrăvire Amfiteatru şi hol intrare amfiteatru Manta: 12.975,00 lei exclusiv TVA

 

Accesat de 8775 de ori