UMF
Marți, 22 Decembrie 2015 10:15

Proiectare si reactualizare DTAC Camin VII Hasdeu

Denumire: Proiectare si reactualizare DTAC Camin VII Hasdeu

Data postare: 22.12.2015

Preţ estimat:  125000,00 lei exclusiv TVA

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limită de depunere: 28.12.2015 ora 12.00

Termen de execuţie: 60 zile de la primirea ordinului de începere.

Ofertele se vor depune in plic închis la registratura UMF Str. V. Babeș nr 8

Pentru clarificări şi sau detalii privind achiziția ne puteţi contacta pe tel-fax la numărul 0264-334 227  Arh. Livia Pop

Ofertanți:

Câștigător:

Preț ofertat:

 

Accesat de 8506 de ori