UMF
Miercuri, 13 Ianuarie 2016 15:32

: Servicii de colectare, transport si neutralizare deseuri medicale periculoase

 

Denumire: Servicii de colectare, transport si neutralizare deseuri medicale periculoase

 

Data postare: 13.01.2016

 

Preţ estimat:  33.825,00 exclusiv TVA

 

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

 

Data şi ora limită de depunere: 15.01.2016 ora 15.00

 

Oferta va fi depusă în plic închis şi trebuie să cuprindă:

 

- Oferta preţ / kg deseu

 

- Autorizatie de mediu eliberata de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

 

- Certificate ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 si OHSAS 18001:2007 pentru eliminare si transport de deseuri medicale

 

Pentru clarificări şi sau detalii privind achiziția ne puteţi contacta pe tel-0264-597256/ int 2802, fax la numărul 0264-334 227  ing. Calugar Nicoleta, intre orele :08.00-16.00

 

Ofertanți: SC Stericycle Romania SRL, SC AKSD Romanaia SRL si SC Steryl-ECO SRL

 

Câștigător: SC AKSD Romanaia SRL

 

Preț ofertat: 27.675,00 lei exclusiv TVA

 

Accesat de 5405 de ori