UMF
Marți, 16 Februarie 2016 09:04

Reparatii ascensor camin VII nou Hasdeu

Denumire: Reparatii ascensor camin VII-Hasdeu

Data postare: 16.02.2016

Preţ estimat:  31 207.94 lei  exclusiv TVA

 Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limită de depunere: 19.02.2016 ora 14.00

Termen de execuție:  15 zile de la semnarea contractului si emiterea ordinului de incepere

Ofertele se depun la registratura UMF str. Victor Babeş nr. 8

Ofertele vor fi depuse in plicuri inchise şi trebuie să cuprindă : Formular de ofertă, Anexa la formular însoţit de Formularele F1, F2 şi F3.Ofertantul va prezenta autorizarile ISCIR obtinute in conformitate cu Ordinul 1410/27 iulie 2010 pentru verificarea repararea si intretinerea masinilor de ridicat

Pentru clarificări şi sau detalii tehnice ne puteţi contacta la  tel / fax la numărul 0264-334 227, Serviciul tehnic,  Ing. Lolos Iulian..

Ofertanți:

Câștigător:

Preț ofertat:

Accesat de 6348 de ori