Imprimă această pagină
Marți, 16 Februarie 2016 09:04

Reparatii ascensor camin VII nou Hasdeu

  Denumire: Reparatii ascensor camin VII-Hasdeu

  Data postare: 16.02.2016

  Preţ estimat:  31 207.94 lei  exclusiv TVA

   Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

  Data şi ora limită de depunere: 19.02.2016 ora 14.00

  Termen de execuție:  15 zile de la semnarea contractului si emiterea ordinului de incepere

  Ofertele se depun la registratura UMF str. Victor Babeş nr. 8

  Ofertele vor fi depuse in plicuri inchise şi trebuie să cuprindă : Formular de ofertă, Anexa la formular însoţit de Formularele F1, F2 şi F3.Ofertantul va prezenta autorizarile ISCIR obtinute in conformitate cu Ordinul 1410/27 iulie 2010 pentru verificarea repararea si intretinerea masinilor de ridicat

  Pentru clarificări şi sau detalii tehnice ne puteţi contacta la  tel / fax la numărul 0264-334 227, Serviciul tehnic,  Ing. Lolos Iulian..

  Ofertanți:

  Câștigător:

  Preț ofertat:

  Accesat de 6114 de ori