UMF
Vineri, 13 Mai 2016 14:08

Reparatii curente cladire Fiziopatologie

Denumire: Reparatii curente cladire Fiziopatologie

Data postare: 13.05.2016

Preţ estimat:  104 102.54 lei exclusiv TVA

 Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limită de depunere: 16.05.2016 ora 10.00

Termen de execuție: 20 zile de la semnarea contractului si emiterea ordinului de incepere

Ofertele se depun la registratura UMF str. Victor Babeş nr. 8

Ofertele vor fi depuse in plicuri inchise şi trebuie să cuprindă :Formular F6,  Formular de ofertă, Anexa la formular însoţit de Formularele F1, F2 şi F3

Pentru clarificări şi sau detalii tehnice ne puteţi contacta la  tel / fax la numărul 0264-334 227, Serviciul tehnic,  ing. Emil Pasc-sef Serviciu Tehnic 0745 356438

Ofertanți:SC AHRA INST SRL

Câștigător: SC AHRA INST SRL

Preț ofertat:100 000.00lei

Accesat de 2313 de ori