UMF
Miercuri, 25 Mai 2016 09:48

Lucrari montare hidranti interiori-Centru de Conferinte Baisoara

Denumire: Lucrari montare hidranti interiori

Data postare: 25.05.2016

Preţ estimat:  4374.50 lei exclusiv TVA

 Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limită de depunere: 10.06.2016 ora 10.00

Termen de execuție: 15 zile de la semnarea contractului si emiterea ordinului de incepere

Ofertele se depun la registratura UMF str. Victor Babeş nr. 8

Ofertele vor fi depuse in plicuri inchise şi trebuie să cuprindă :Formular F6,  Formular de ofertă, Anexa la formular însoţit de Formularele F1, F2 şi F3

Pentru clarificări şi sau detalii tehnice ne puteţi contacta la  tel / fax la numărul 0264-334 227, Serviciul tehnic,  ing. Emil Pasc-sef Serviciu Tehnic

Ofertanți:

Câștigător:

Preț ofertat:

Accesat de 2411 de ori