UMF
Marți, 14 Iunie 2016 08:41

Lucrari de reparatii Constructii si Instalatii-Biobaza

Denumire: Lucrari de reparatii Constructii si Instalatii-Biobaza

Cod CPV 45453000-7  Lucrari de reparatii generale

Data postare:14.06.2016

Preţ estimat:  46 965.33 exclusiv TVA

 Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limită de depunere: 21.06.2016 ora 14.00

Termen de execuție:  45 zile de la semnarea contractului si emiterea ordinului de incepere

Ofertele vor fi depuse pe platforma electronica SEAP-sectiunea cumparari directe, operatorul economic avand obligatia de a informa Autoritatea contractanta privind depunerea ofertei la adresa de email trebuie să cuprindă :pretul ofertat.Dupa acceptare ofertantul castigator va depune in original, la registratura UMF, str. V. Babes nr. 8 urmatoarele: Formular F6,  Formular de ofertă, Anexa la formular însoţit de Formularele F1, F2 şi F3

Pentru clarificări şi sau detalii tehnice ne puteţi contacta la  tel / fax la numărul 0264-334 227, Serviciul tehnic,  Ing. Lolos Iulian, sing. Suarasan Calin, 0374-834800, 0374-834801 Birou achizitii lucrari 0374-834803

Ofertanți:

Câștigător:

Preț ofertat:

Accesat de 2495 de ori